|
Pressemeldinger

TECO 2030 og Implenia har fått Enova-støtte til å utvikle nullutslippsløsninger for byggeplasser

(Lysaker, 6. juli 2021): Det norske teknologiselskapet TECO 2030 og infrastrukturentreprenøren Implenia Norge har blitt tildelt støtte fra Enova til å utvikle og teste hydrogendrevne løsninger som vil bidra til å redusere klimagassutslippene fra byggeplasser.

Støtten fra Enova er på 15,6 millioner kroner og vil bli gitt over en periode på 2,5 år: Fra september 2021 og ut desember 2023.

– Vi er veldig takknemlige for den generøse støtten fra Enova og vi gleder oss til å samarbeide med Implenia om å utvikle hydrogenbaserte brenselceller som vil produsere strøm til utstyr som blir brukt på byggeplasser, sier Tore Enger, konsernleder for TECO 2030 ASA.

– Bygging av veier, tunneler, broer og annen transportinfrastruktur har til nå i stor grad vært avhengig av diesel som energikilde. Ved å bruke hydrogenbaserte brenselceller istedenfor dieselgeneratorer, kan byggeplasser blir mer klimavennlige fordi hydrogen kun slipper ut vanndamp og varm luft, sier Enger.

Hydrogendrevne konstruksjonsløsninger

TECO 2030 og Implenia Norge annonserte i april at de vil samarbeide om å utvikle og teste hydrogendrevne konstruksjonsløsninger til bruk på bygge- og anleggsplasser, og at de hadde søkt om støtte fra Enova til dette formålet.

De to selskapene har inngått en samarbeidsavtale med en varighet på fem år, som inkluderer tre innledende trinn: Prosjektfinansiering, produktutvikling og kommersialisering og bruk.

Som en del av prosjektet vil TECO 2030 utvikle en brenselcellegenerator med en strømproduksjonskapasitet på 0,8 MW, som kan erstatte dieselgeneratorer på byggeplasser. Brenselcellegeneratoren skal etter planen leveres i januar 2023. Implenia Norge vil gi TECO 2030 støtte og veiledning basert på sin lange erfaring med anleggsarbeid og vil teste brenselcellegeneratoren på sine byggeplasser.  

Brenselceller er fremtidens motor og omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp.

Ved å bytte til brenselceller kan applikasjoner som i dag drives med dieselmotorer eller dieselgeneratorer bruke klimavennlig hydrogen istedenfor fossile drivstoff, og dermed bli helt utslippsfrie. Brenselceller fungerer uten å være tilkoblet strømnettet, og vil være like mobile og fleksible som tradisjonelle dieselgeneratorer.

Demonstrere ny og innovativ teknologi

Den norske regjeringen kunngjorde på starten av året en ny strategi for å øke innsatsen for å kutte utslipp fra byggeplasser i transportsektoren og har som mål at disse skal være fossilfrie innen 2025. Som en del av denne strategien vil de gjennom ulike støtteordninger bevilge midler til forskjellige pilotprosjekter.

– Prosjektet til Implenia og TECO 2030 vil fremme og demonstrere ny og innovativ teknologi som vil bidra til å realisere ambisjonene om at bygge- og anleggsplasser skal bli utslippsfrie, sier Tonje Foss, strategidirektør i Enova.

Bærekraft er én av Implenias grunnleggende verder. Implenia-gruppen har definert 12 bærekraftsmål som de ønsker å oppnå innen 2025, og de støtter fullt ut den norske regjeringens mål om at alle byggeplasser i transportsektoren skal være fossilfrie innen 2025. Den generøse støtten fra Enova vil gjøre at Implenia Norge i samarbeid med TECO 2030 vil bli i stand til å nå dette målet.

Audun Aaland, administrerende direktør for Implenia Norge, sier at han gleder seg til å samarbeide med TECO 2030.

– Vi tror hydrogen vil komme til å spille en betydelig rolle som energibærer på fremtidens byggeplasser, og vi er stolte over at vi har mulighet til å ta en ledende rolle i denne bærekraftige innovasjonen sammen med TECO 2030, sier Aaland.

Implenia Norge AS er et datterselskap av Implenia, et multinasjonalt bygge- og eiendomsfirma med flere enn 8.500 ansatte og med hovedkontor i Sveits. I Norge er Implenia for tiden involvert i en rekke store infrastrukturprosjekter, inkludert i planleggingen og byggingen av den nye Fornebubanen, en ny t-banelinje som for tiden er under utvikling i Oslo og Bærum.

Contact for media:
Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com

Contact for Investors and Analysts:
Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com

Dates for investors:
17 August 2021:     Media and analysts’ conference on the half-year results

As Switzerland’s leading construction and real estate service provider, Implenia develops and builds homes, workplaces and infrastructure for future generations in Switzerland and Germany. It also plans and builds complex infrastructure projects in Austria, France, Sweden and Norway. Formed in 2006, the company can look back on around 150 years of construction tradition. The company brings together the know-how of its highly skilled consulting, planning and execution units under the umbrella of an integrated leading multi-national construction and real estate service provider. With its broad offering and the extensive experience of its specialists, the Group can realise complex major projects and provide customer-centric support across the entire life-cycle of a building or structure. It focuses on customer needs and on striking a sustainable balance between commercial success and social and environmental responsibility. Implenia, with its headquarters in Opfikon near Zurich, employs more than 8,500 people in Europe and posted revenue of almost CHF 4 billion in 2020. The company is listed on the SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). More information can be found at implenia.com.