|
Themen und Projekte

Anna Lempicka – ingenjör, kvinna och ambitiös produktionschef

Anna Lempicka är produktionschef för sektion betong på projekt Johannelund/Lunda och har i sitt team på totalt 34 medarbetare både ingenjörer, yrkesarbetare och entreprenörer.