Spesialister på kompleks infrastruktur

Spesialister på kompleks infrastruktur

Hos Implenia Norge utmerker vi oss med unik spesialkompetanse på komplekse infrastrukturprosjekter innen tunnel, tunnelrehabilitering, bru og betong.

Vi bygger for fremtiden

Våre tjenester


VI STÅR KLARE TIL Å LEVERE TJENESTER INNEN TUNNEL, TUNNELREHABILITERING OG BRU OG BETONG – OG MYE MER.


VÅRE REFERANSER

Bjørnegård bru

Sandvika, Bærum, Norge

Implenia har bygget nye Bjørnegård bru. Bruen inngår i et av delprosjektene til E16 Sandvika-Skaret-Høgkastet, der lokalveisystemet i Sandvika bygges om.

SMS 2A Sandbukta-Moss-Såstad

Sandbukta, Moss, Såstad, Norge

Arbeidsfellesskapet MossIA bygger to nye tunneler bestående av 2,7 km Mossetunnel i nord mellom Sandbukta og Moss sentrum og 2,3 km Carlbergtunnel i sør mellom Kleberget og Carlberg som en del av prosjektet Sandbukta – Moss –…

Lysebotn

Lysebotn, Norge

Implenia har bygget det nye vannkraftverket Lysebotn II i Rogaland for Lyse Produksjon. Dette er et av Norges største vannkraftprosjekter og betyr om lag 15 prosent mer energi – uten nye overføringer av vassdrag eller…

Fv. 260 Frogner Bru

Frogner, Sørum, Norge

Implenia har erstattet den eksisterende Frogner bru med to separate bruer. De to nye bruene vil bedre standarden for både harde og myke trafikanter.

Åseral Nord

Åseral, Norge

Eksisterende Dam Langevatn skal erstattes av ny steinfyllingsdam som muliggjør 10 meter økt regulering av Langevatnmagasinet. Dette vil gi en økt magasinkapasitet fra dagens 22 mill m3 til ca 46 mill m3.

FV. 857 – FV. 125 Bjarkøyforbindelsen

Bjarkøy, Norge

Implenia har bygget  FV. 857 – FV. 125 Bjarkøyforbindelsen, som omfattet bru- og veibygging i Tjeldevika på Bjarkøy i Troms.

Austvoll bru

Flå, Norge

Implenia bygger den nye Austvoll bru over Hallingdalselva. Den nye brua blir  139 meter lang, og det er den gamle hengebrua som skal erstattes.

Sauda, overføring Maldal–Sagelva

Sauda, Norge

Implenia har bygget overføringstunnel fra Maldalselva til Sønnå Kraftverk.

Brokke Nord

Bykle, Norge

Prosjektet omfattet de bygningsmessige arbeidene for kraftverket. Dette inkluderte driving av ny overføringstunnel, bygging av Dam Sarvsfoss og Skarg kraftverk.

Over- og underbygning Hell-Værnes

Trondheimsfjorden, Norge

Implenia har utført under- og overbygning av ny bru over Stjørdalselva. Brua er en del av utviklingen av persontransporttilbudet på Trønderbanen.


Nyheter

Her er et utvalg av våre sivilingeniørnyheter