Kvalitet lyfter fram stora saker i ljuset

Tunnel och bergrum


Implenia Tunneldragning i siffror

0

Antal länder

0

Kilometer för grävning av tunnlar

0

Referensprojekt


Utbud av tjänster

Mer information om trafiktunnlar

Mer information om arbetstunnlar

Ytterligare information om byggande av kraftverk

Intryck

Tunneldrivning och dess betydelse


Referenser

Ett urval av våra bästa projekt

E39 Rogfast, Los E02 Kvitsøy
E39 Rogfast, Los E02 Kvitsøy

E39 Rogfast, Los E02 Kvitsøy

Joint venture-bolaget (JV) mellan Implenia (77%) och Stangeland Maskin (23%) bygger ett andra kontrakt för Rogfast-projektet åt norska Statens Vegvesen. Implenias kontrakt är värt över 420 miljoner CHF. Implenia förverkligar därmed en viktig del av den längsta och djupaste vägtunneln under havet.

Läs mer
Brenner Basistunnel Los H41
Brenner Basistunnel Los H41

Brenner Basistunnel Los H41

Brenner-basistunneln är en platt järnvägstunnel som förbinder Italien och Österrike. Den går mellan Innsbruck och Franzensfeste på en 55 km lång sträcka.

Läs mer

Semmering bastunnel SBT Lot 2.1

Den planerade Semmeringbasistunneln (SBT) är för närvarande ett av de viktigaste storskaliga infrastrukturprojekten i hjärtat av Europa och en del av den nya österrikiska sydbanan, som är den centrala axeln på den transeuropeiska vägen från Östersjön till Adriatiska havet.

Läs mer

Albvorlandtunnel

Den nya linjen Wendlingen-Ulm (NBS) förbättrar tillsammans med Stuttgart 21 avsevärt Baden-Württembergs infrastruktur och skapar därmed kortare rese- och transporttider, inte bara i Baden-Württemberg utan även i hela Tyskland och Europa.

Läs mer

Lyons tunnelbana linje B

Detta projekt, som är cirka 2,5 km långt, kommer att förlänga linje B från Gare d'Oullins station till Hôpitaux Lyon Sud station och skapa ytterligare två stationer. Restiden mellan Oullins station och sjukhusen i Lyon Sud är 3 minuter och 20 sekunder.

Läs mer

Kraftverk för pumpning av vatten i Nant de Drance

Projektet omfattar byggandet av ett pumpkraftverk mellan de två dammarna Emosson och Vieux Emosson. Det nya kraftverkets grotta ligger på ca 1700 meters höjd över havet. Tillgången till den underjordiska anläggningen sker underifrån genom en 5 km lång tunnel och ovanifrån genom ett 2 km långt tunnelsystem.

Läs mer

Slussen SN91

Omfattande sten- och betongarbeten vid Katarina Mountain. För att möta Stockholms fortsatta utveckling byggs Slussen om och en bussterminal byggs vid Katarinaberget.

Läs mer
Sandbukta-Moss-Såstad (SMS2A)
Sandbukta-Moss-Såstad (SMS2A)

Sandbukta-Moss-Såstad (SMS2A)

Det nya dubbelspårsprojektet Sandbukta-Moss-Såstad (SMS2A) är en del av Intercity-utvecklingen och en av tomterna i anslutningen till Halden (västra linjen av Østfoldbanen). På linjen kommer 10,3 km dubbelspår att byggas om, delvis i tunnel och delvis på dagtid.

Läs mer

Nyheter

Här är ett urval av våra nyheter om tunneldrivning