|
Ämnen och projekt,
Tunneldrivning

Projektet med djupförvar för Rönnskärsverket i Skelleftehamn har avslutats med en mycket nöjd beställare

I Rönnskär utanför Skellefteå har Implenia Sverige under 2018-2021 byggt ett unikt djupförvar av processavfall från Bolidens kopparsmältverk 350 meter under Bolidens Rönnskärsverk. Ett djupförvar är inget typiskt infrastrukturprojekt utan ett väldigt speciellt och utmanande projekt.

Entreprenaden godkändes vid sin slutbesiktning den 16 november 2021 och avetablering sker nu i januari. Vårt interna projektavslut samt erfarenhetsåterföring kommer att ske under januari/februari 2022.

Med hög noggrannhet och stor försiktighet har vi borrat och sprängt ett antal stora bergrum med stor hänsyn till omgivande bergmassa, cirka 330 m under havsnivån under smältverket. Totalt har 345 000 m3 berg sprängts ut och transporteras 3 km upp till ytan via en befintlig ramptunnel”, säger produktionschef David Andersson

”Samarbetet med projektets beställare, Boliden, har genom hela projekttiden varit mycket framgångsrikt och de uttryckte vid slutbesiktningen att de ansåg projektet vara - ett mycket väl utfört arbete”, berättar David.

Djupförvar för Rönnskärsverket i siffror
1 212 meter förvarsrum fördelat på 8 förvarsrum. Utöver detta har det drivits anslutningssort, galleritunnlar, palltunnlar, tvätthall, teknisk nisch och pumpgropar på totalt 1 268 meter. Allt som allt, 2 480 meter i väldigt varierande storlekar. Rummen är 18 meter höga och 16 meter breda med varierande längder från 50 till 240 meter.

REFERENS