|
Medieutgåvor,
Tunneldrivning

Implenia Sverige AB vinner ett nytt kontrakt i utbyggnaden av den nya tunnelbanan i Stockholm

Visualisering av anslutande tunnel till Stockholms tunnelbana (bild: ©Implenia).

Implenia Sverige AB har idag tecknat avtal med Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana för anslutningsspåren till tunnelbanedepån i Högdalen, Stockholm. Det nya kontraktet är multidisciplinärt och kräver hög kompetens inom tunnel-, mark- och betongarbeten och installationer. | Total kontraktsvolym på ca 1 000 MSEK.

Stockholm den 2 juni 2022 – Region Stockholms, fFörvaltning för utbyggd tunnelbana – det statliga bolaget som ansvarar för Stockholms tunnelbaneinfrastruktur, tilldelar Implenia Sverige uppdraget att bygga anslutningstunneln till den utökade tunnelbanedepån i Stockholm, Högdalen. Den totala kontraktsvolymen uppgår till ca 1 000 MSEK.

"Vi är mycket stolta över att ha blivit utvalda att bygga anslutningstunneln till tunnelbanedepån i Högdalen och tackar Region Stockholm och, fFörvaltning för utbyggd tunnelbana för förtroendet för Implenia Sverige. Det är en ära att få ta sig an ännu ett tunnelprojekt av denna dimension. Ett komplicerat, utmanande och multidisciplinärt projekt som är helt i linje med vår strategi och expertis”, säger Jiri T. Englén, VD på Implenia Sverige AB.

Anslutningsspår till Farstagrenen och uppställningsparkeringshall

Projektet består i att bygga den nödvändiga infrastrukturen för att koppla den utökade depån till det befintliga tunnelbanespåret mot Farstagrenen. En ny betongtunnel (115 meter) och tråg (90 meter) kommer att byggas vid anslutningspunkten till Farstagrenen. Bergtunneln består av cirka 2000 meter spårtunnel och en 500 meter lång uppställningsparkeringshall för tunnelbanetåg. I tunnlarna kommer Implenia att bygga de installationer som behövs för el- och telesystem, styrsystem, ventilation och brandsprinkler.

Utbyggd tunnelbana kräver utökad depå 

Den befintliga depån i Högdalen byggs ut för att rymma de nya tåg som behövs när tunnelbanan växer. Dessutom ska depån kunna trafikera tåg för både gröna och blå tunnelbanelinjer. En ny uppställningsparkeringshall byggs under jord, verkstadsbyggnaden byggs om och nya spår läggs under jord för Grön linje. Bygget startade 2020 och byggtiden är cirka fem år beräknas vara klart 2026. 

Implenia kommer att planera och bygga tunneln enligt CEEQUALs hållbarhetsstandarder, ett av kundens krav. Planering och genomförande kommer att baseras på en BIM-modell.

Referens

För mer information kontakta:

Implenia Sverige AB, E-post: info.sweden@implenia.com

 

Kontakt för media:

Kommunikatör Implenia Sverige AB, E-post: kristina.berg@implenia.com

 

Implenia Sverige AB har cirka 450 anställda och har många års erfarenhet och kompetens inom utmanande multidisciplinära infrastrukturprojekt. Företaget tillhandahåller i dagsläget tjänster inom betongkonstruktioner, broar, tunnlar och bergrum samt väg- och anläggningsarbeten. Kontor finns i Stockholm och Göteborg. Implenia Sverige är en del av Implenia Group, som är den ledande leverantören av byggtjänster i Schweiz. Koncernen har också en stark ställning på den tyska, österrikiska och norska infrastrukturmarknaden. Implenia grundades 2006 men har över 150 år av erfarenhet inom branschen. Med sin integrerade affärsmodell och specialister inom alla kompetensområden kan koncernen som en multinationell leverantör av byggtjänster leverera ett ekonomiskt och kundcentrerat arbete genom hela livscykeln. Företaget fokuserar på en hållbar balans mellan ekonomisk framgång, socialt ansvar och miljöansvar. Implenia Group har sitt huvudkontor i Opfikon nära Zürich och har mer än 8 500 medarbetare i Europa. 2020 var omsättningen cirka 4 miljarder schweiziska franc (40 miljarder svenska kronor). Bolaget är börsnoterat i Zürich. För mer information se www.implenia.se. Följ gärna Implenia Sverige på LinkedIn och Facebook.