| Nyheter

Sikkerhet fremfor alt - HMS i fokus på Odal Vindkraftverk

I juni 2020 inngikk Implenia en avtale med Akershus Energi om bygging av Odal Vindkraftverk. Kontrakten er på 400 millioner kroner og omfatter bygging av veier, oppstillingsplasser og turbinfundamenter. Prosjektet involverer flere underentreprenører og det går raskt framover. Som på alle Implenias prosjekter står sikkerhet og HMS i fokus. HMS-leder Ellen Kvisler forteller om ulike arbeidsoppgaver på prosjektet.

 

Les mer
 | Nyheter

Møt Kaja – en sosialt engasjert stikningsingeniør

Kaja Svendsen jobber som stikningsingeniør i Implenia. Hun stortrives i jobben, der hun både får brynt seg på faglige utfordringer og utløp for sitt sosiale engasjement. 

Les mer
 | Nyheter

Ny HR - direktør  

Gjertrud Lian (47) er utnevnt til ny HR-direktør for Implenia Norge fra 1. mars 2021. Hun har vært ansatt i HR-avdelingen i Implenia Norge siden 2016, i rollen som HR- sjef, kompetanse og utvikling.  

Les mer
 | Nyheter

Ny leder for anbud og marked 

Tor Erik Gartland (57) tar over som rollen som sjef for anbud og marked fra 1. februar.  

Les mer
 | Nyheter

Implenia bygger 139 meter lang bru

Implenia Norge er i gang med å bygge den nye Austvoll bru over Hallingdalselva, og kontrakten med Viken fylkeskommune ble signert i høst.

Les mer
last inn mer