|
Themen und Projekte

Sikkerhet fremfor alt - HMS i fokus på Odal Vindkraftverk

I juni 2020 inngikk Implenia en avtale med Akershus Energi om bygging av Odal Vindkraftverk. Kontrakten er på 400 millioner kroner og omfatter bygging av veier, oppstillingsplasser og turbinfundamenter. Prosjektet involverer flere underentreprenører og det går raskt framover. Som på alle Implenias prosjekter står sikkerhet og HMS i fokus. HMS-leder Ellen Kvisler forteller om ulike arbeidsoppgaver på prosjektet.

-Hovedoppgaven for HMS leder på prosjektet er å følge opp de risikoforhold som er identifisert i risikoanalyser i prosjekteringsfasen, og som oppdateres under hele prosjektet, forteller Kvisler.

RUH – forbedrer sikkerheten

-Erfaringsmessig så vet man at jo flere rapporter for uønskede hendelser (RUH) som skrives, dess færre uønskede hendelser får man, og derfor er det viktig at alle uønskede hendelser blir rapportert. Alle RUH’r som leveres inn blir fulgt opp og behandlet av HMS-leder på prosjektet. Alle på anlegget skal være utstyrt med en RUH-blokk, og det er hengt opp postkasser i brakkeriggene som gjør det enkelt for alle å levere inn RUH.

SJA – skaper felles risikoforståelse

Et annet viktig verktøy for å unngå uhell og ulykker er å utføre en SJA – sikker jobb analyse – under planlegging av arbeidet. En SJA gjør arbeidsteamet bevisst på hvilke forhold som kan medføre risiko, og man blir i felleskap enige om hvilke tiltak som må gjøres, slik at arbeidsoppgaven kan utføres uten risiko.

Samarbeid i alle ledd

-Siden anleggsområdet er spredd over et stort geografisk område, og det er mange aktører som utfører arbeidsoppgaver her, er det viktig med et godt samarbeid, forteller hun. Implenia som hovedbedrift har samordningsansvaret på prosjektet, og vi har ukentlige møter hvor alle aktivtiter gjennomgås med alle impliserte entreprenører.

Hun forteller at alle nye arbeidere må gjennomgå et HMS-introkurs, og får informasjon om prosjektet, utfordringer og rutiner. Tidligere hendelser blir også gått gjennom for å ta lærdom og rette oppmerksomheten på HMS.

Covid 19 gir utfordringer og nye arbeidsmåter

Morgenmøter med arbeidslagene er viktig for driften og HMS. Covid - 19 gjør at man må tenke nytt når det gjelder å kommunisere, og hvilke plattformer man har for kommunikasjon. Møter avholdes digitalt der det er mulig, eller på mobil og SMS.