|
Themen und Projekte

Samferdselsminister åpnet E134 

Med korpsmusikk og publikum tilstede, klippet samferdselsminister Knut Arild Hareide sammen med fylkesordfører, snora til E134 mellom Damåsen og Saggrenda. 


Det betyr en betydelig bedret trafikksituasjon gjennom Kongsberg, og kortere reisevei for reisende til Vestlandet. 

Og med starten på fellesferien kunne ikke åpningen kommet på et bedre tidspunkt, med stor trafikk gjennom Eiker-bygdene og Kongsberg. 


Takket involverte 
Den offisielle åpningen foregikk nederst i Sellikdalen, i rundkjøringen med det store kunstverket laget på Fiskum plate – og sveiseverksted.   

Samferdselsministeren understreket i sin tale viktigheten av den nye veien i den spesielle situasjonen vi har med korona-tiltakene som gjør at de fleste kommer til å feriere i eget land. Det betyr en større belastning på veinettet her hjemme.  

-Jeg håper vi holder avstand og tar hensyn til hverandre, også i trafikken, sa Hareide.  

Han understreket viktigheten av den nye veien for miljøet gjennom byen i Kongsberg. Han gledet seg også over den nye veien fordi dette var hans vei hjem.        

-Veiprosjektet er som et kinderegg. Det gir bedre trafikksikkerhet, mindre støy og bedre luft i byen. Jeg ønsker også å rette en stor takk til alle de som har stått på og jobbet i  sol, regn og snø, sa han og oppfordret alle til å kjøre forsiktig i sommer. 
 

Myntbrua - Trollerudmoen 
Implenia har vært involvert i prosjektet siden 2016, og har hatt hovedentreprisen på strekningen mellom Myntbrua og Trollerudmoen, delparsell 2. 

-Dette har vært et komplekst infrastrukturprosjekt med tunneler, bro og betongkonstruksjoner samt vei i dagen. Det har vært arbeider tett opp mot jernbane i forbindelse med støyskjermer, vegarbeider og sprengningsarbeider. Det har vært et krevende prosjekt, og vi er veldig glade for å overlevere prosjektet, forteller prosjektsjef Rune Morken. 
Det gjenstår fortsatt noen mindre arbeider for Implenia sin del. Også anleggsleder Ralph Christensen som kom inn i prosjektet i 2018 er glad for dagens åpning. 

-Det har vært et gedigent prosjekt, ikke minst fordi det har vært så mange involverte som har vært avhengig av hverandre, så det er deilig å gi prosjektet videre, sier han.
 

Sellikbekken
En av oppgavene til Implenia har vært å flytte Selliksbekken som har vært en viktig gytebekk for ørreten fra Lågen som kommer opp i bekken for å gyte. Omleggingen har vært gjort etter omfattende krav fra Fylkesmannen. 

-Jeg er veldig fornøyd med bekken fordi vi her har gjort en veldig god jobb, og for fiskens levemuligheter. Her har vi flyttet bekken, lagt ut gytesteiner for ørreten, plantet og laget skjerminger. Jeg har også gjennomført ukentlige vannprøvetakinger og tatt digitale målinger, og jeg er veldig stolt over å ha fått til dette, forteller en stolt Ytre Miljø ansvarlig og formann, Karin Oskasin.       

 

Høytidelig åpning i Kongsberg