|
Themen und Projekte

Prosjektingeniør grunnarbeid på K2A Fornebubanen 

Henrik har en viktig rolle i å følge opp grunnarbeider på anlegg. Han har allerede fått merke at yrkeslivet er uforutsigbart – i dag jobber han med alt fra administrasjon til tunnelsjakter.

Hva jobber du med nå?   

Hva jobber du med nå? Jeg har stilling som prosjektingeniør for grunnarbeid på K2A Fornebu – Lysaker. For tiden bistår jeg anleggslederen med en rekke administrative oppgaver. Jeg viderefakturerer, og samhandler med underentreprenører og byggherre. Jeg sjekker timelister og registrerer mannskap.  Delen av jobben som dreier seg om grunn- arbeid, handler blant annet om alt som skjer i dagsonen. Vi er for eksempel ansvarlige for å sprenge ut sjaktene som skal gå ned til tunnelløpet. Dette er en ganske kompleks arbeidsoperasjon som involverer en rekke faggrupper.

Hvilke prosjekter har du jobbet på?

Jeg startet her i høst etter endt studium, så foreløpig er dette det eneste prosjektet jeg har jobbet på. 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

Den er ofte ganske hektisk med mange møter. Der får vi status på prosjektet og følger med på fremdriften. Vi gjennomgår planene for de kommende seks ukene og har i tillegg ukentlige møter. Ellers står jeg ganske fritt til å styre dagen selv, og det liker jeg godt! Da går jeg gjerne ut og ser hva som skjer ute på anlegget.  

Hvorfor søkte du jobb hos Implenia?

Jeg ble rekruttert etter at jeg ble anbefalt av tidligere studiekamerater som jobbet hos Implenia, og jeg takket ja siden jeg hadde hørt så mye bra om bedriften.

Hva er den største forskjellen på jobb og skole?

I yrkeslivet har vi ansvar for å utføre planer – ikke bare lære teorien. Jeg forholder meg også til mennesker på en annen måte, fordi man blir nødt til å diskutere og inngå kompromisser. Jeg blir inspirert og motivert av å jobbe med dyktige og hardtarbeidende kolleger.