|
Themen und Projekte

Møt Kaja – en sosialt engasjert stikningsingeniør

Kaja Svendsen jobber som stikningsingeniør i Implenia. Hun stortrives i jobben, der hun både får brynt seg på faglige utfordringer og utløp for sitt sosiale engasjement. 

Kaja er fra Bergen, er 25 år gammel og har jobbet i Implenia siden 2018. Hun er utdannet stikningsingeniør fra Høgskulen på Vestlandet, der hun i 2018 avsluttet bachelorstudiet i landmåling og eiendomsdesign.
Plasseringseksperten

Som stikningsingeniør – eller landmåler som mange kjenner yrket som – er hun «plasseringsekspert». Det er hun som viser kollegaer hvor ulike konstruksjoner skal plasseres, og det er hun som sjekker at konstruksjonene faktisk blir plassert der de skal. Det er viktig for å sikre at det ferdige byggverket står sikkert, og for å kunne dokumentere at Implenia har bygget i henhold til hva som er avtalt med oppdragsgiveren.

En annen viktig oppgave er masseberegning. Kaja beregner for eksempel ut hvor mye masse som skal graves ut for å få plass til et fundament, eller fylles på for å lage en fylling i en elv. Også her er dokumentasjon viktig, eksempelvis for å dokumentere hvor mye masser som skal faktureres til byggherren.

- Vi kan ikke bare fortelle byggherre at vi har tilført 1000 kubikk i en elv, vi må dokumentere det på et vis. Det gjør jeg, sier Kaja.

Det kommer derfor kanskje ikke som noen overraskelse at man bør like å jobbe med tall i jobben.

-I tillegg er det en jobb som krever at man er nøyaktig, tålmodig og at man har sans for detaljer. Det er også en fordel om man liker å ta i bruk teknologi, for utviklingen på området går fort, sier hun.

Kaja bruker mange høyteknologiske verktøy i jobben – her får vi en demonstrasjon av «take off» med drone.
Foto: Implenia Norge

Ung kvinne i en mannsdominert bransje

Det er en kjensgjerning at kvinner er i mindretall i anleggsbransjen i Norge. Som utenforstående kan man kanskje tenke at det er utfordrende for en nyutdannet ung kvinne å «ta for seg» i et mannsdominert miljø. Men slik opplever ikke Kaja det.

-En av de store fordelene med jobben er at man treffer mange hyggelige mennesker og jeg trives kjempegodt med kollegaene mine. Jeg synes det er kjempepositivt å ha mange mannlige kollegaer og det er absolutt ikke noe problem «å ta for seg», smiler hun. Men naturligvis skulle jeg gjerne hatt flere kvinnelige kollegaer, understreker hun.  

Det er først og fremst fordi Kaja tror at det er mange kvinner som ville likt selve jobben;

-Jeg tror mange kvinner ville elsket denne jobben og som kanskje går glipp av det fordi de tror at det er en «typisk mannsjobb». Derfor har jeg laget en Instagramkonto slik at man kan følge min hverdag som kvinne på anlegg. Forhåpentligvis kan det fungere som en inspirasjon, avslutter hun smilende.

Forsiden av Kajas Instagram-konto – kajastikker. Foto: Implenia Norge

Se mer om Kajas jobb som stikningsingeniør og Instagramkontoen hennes i denne videoen

Video

Følg Kaja på Instagram her