|
Pressemeldinger,
Tunnel og tunnelrehabilitering

Implenia Norge vinner nok en stor kontrakt på Fornebubanen

Visualisering av Skøyen T-banestasjon (bilde: ©LT arkitekter; Gottlieb Paludan Architects).

Implenia Norge har vunnet kontrakten for K2D Skøyen – Vækerø, den neste siste parsellen for Fornebubanen. Kontrakten har en verdi på rundt NOK 1,3 mrd.

Lysaker (Bærum), 16. mars 2023 – K2D, som er en del av Fornebubanen, kommer til å bestå av en T-banestasjon på Skøyen og ca. 1,8 km med toveistunnel under et tett urbanisert område. K2D-prosjektet kommer også til å bestå av én rømningstunnel på Bestum og er den nest siste av de store kontraktene for det enorme infrastrukturprosjektet Fornebubanen. Arbeidene på K2D er forventet å starte opp i løpet av 2023, og er forventet ferdigstilt i 2025.  Kontrakten har en samlet verdi på rundt NOK 1,3 mrd.

Implenia Norge bygger allerede den første parsellen av Fornebubanen, K2A Fornebu – Lysaker, som kommer til å ferdigstilles mot slutten av det inneværende året.  

«Dette er fantastiske nyheter for Implenia Norge og vi fortsetter den gode trenden der vi både vinner og fullfører komplekse og suksessfulle infrastrukturprosjekter. Jeg ønsker å takke byggherre Oslo kommune Fornebubanen for tillitten og jeg ser fram til å fortsette vårt gode samarbeid. Jeg er sikker på at K2D også kommer til å bli et flott prosjekt for alle parter,» sier administrerende direktør Implenia Norge Audun Aaland.

Implenia overbeviste med sine bærekraftige løsninger  

I anbudet ble myke verdier som klima- og bærekrafthensyn tungt vektlagt av byggherre Oslo Kommune Fornebubanen (20%). Implenia var den entreprenøren med høyest poengsum i denne kategorien, i tillegg til at Implenia var best på pris. Implenia presenterte også en god gjennomføringsplan i BIM-implementering med god struktur og verktøy som passer utmerket til prosjektet. Alt dette bidro til slutt til at Implenia sikret seg kontrakten.

«Bærekraft er en av Implenias kjerneverdier og det er viktig at vi viser at det gjøres konkrete tiltak som støtter opp verdiene våre. Målet til Implenia er å være en bærekraftleder innen anleggsbransjen, og K2D passer perfekt med dette målet,» avslutter Aaland.

 

Kontakt for media :

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com

 

Kontakt for investorer:

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com

 

Datoer for investorer:

1 mars 2023: Årsresultat, analytiker og mediakonferanse

28 mars 2023: Årlig generalforsamling

 

Implenia Tunneldriving

 

Som den ledende leverandøren av bygge- og eiendomstjenester i Sveits, utvikler og bygger Implenia hjem, arbeidsplasser og infrastruktur for fremtidige generasjoner i Sveits og Tyskland. Det tilbyr også tunnel- og relaterte infrastrukturprosjekter i andre markeder. Selskapet ble dannet i 2006 og kan se tilbake på rundt 150 års byggetradisjon. Med sitt brede tilbud og ekspertisen til sine spesialister, realiserer konsernet store, komplekse prosjekter og gir kundesentrert støtte gjennom hele livssyklusen til en bygning eller struktur. Den fokuserer på kundens behov og på å finne en bærekraftig balanse mellom kommersiell suksess og sosialt og miljømessig ansvar. Implenia, med hovedkontor i Opfikon nær Zürich, sysselsetter mer enn 8000 mennesker over hele Europa og hadde en omsetning på CHF 3,8 milliarder i 2021. Selskapet er notert på SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). Mer informasjon finner du på implenia.com.