|
Medienmitteilung

Implenia Norge vinner storkontrakt på tunnelentreprisen Lysaker – Fornebu

Fornebubanen har innstilt Implenia Norge AS til å utføre tunnel- og grunnentreprise fra Lysaker til Fornebu. Denne entreprisen markerer oppstarten på tunnelarbeidene på Fornebubanen.

Entreprisen går ut på å drive tunnel, inkludert tverrslag, på en rundt 2,3 kilometer lang strekning. I tillegg skal det etableres byggegroper og bergsjakter for Flytårnet stasjon og Fornebuporten stasjon i Bærum kommune. Kontrakten har en estimert verdi på 1,2 milliarder kroner.
Implenia Norge ble innstilt på bakgrunn av at vi leverte det beste tilbudet både når det kommer til forholdet mellom pris og kvalitet, og innenfor kontraktens krav til kvalitet, miljø og klima.  Fornebubanen legger vekt på Implenias plan for gjennomføring, profesjonalitet knyttet til bruk av BIM, samt Implenias besvarelse på klima og miljø.

  • Jeg er stolt og glad over at Fornebubanen har valgt Implenia Norge til å utføre denne jobben. Jobben  passer perfekt inn i vår strategi med store, komplekse infrastrukturprosjekter der vi også har et høyt fokus på bærekraft og ny teknologi, sier Audun Aaland, administrerende direktør for Implenia Norge. 
  • Entreprenørene som i størst grad satser på alternativ drivstoffteknologi og bidrar til elektrifisering av maskinpark og anlegg, kom best ut i denne konkurransen. Fokus på bærekraft ser ut til å gi gode løsninger, ikke bare innenfor klima og miljø, men også totalt sett for prosjektet. Vi ser frem til et godt samarbeid med Implenia på denne store og viktige tunnelentreprisen, sier prosjektsjef i Fornebubanen, Grete Tvedt.

Etter innstillingen følger en ti dagers karensperiode. Kontraktsignering er planlagt kort tid etter.
Planlagt oppstart i prosjektet er i løpet av mai. Prosjektet Fornebubanen er planlagt ferdigstilt i 2027. Mens tunnelentreprisen Lysaker – Fornebu har planlagt ferdigstillelse høsten 2023.