|
Themen und Projekte

Implenia bygger 139 meter lang bru

Implenia Norge er i gang med å bygge den nye Austvoll bru over Hallingdalselva, og kontrakten med Viken fylkeskommune ble signert i høst.

Den nye Austvoll bru er 139 meter lang, og det er den gamle hengebrua som skal erstattes. Kontrakten har en verdi på 65 NOK. Austvoll bru ligger ved fylkesvei 2904 over Hallingdalselva i Flå kommune, og byggherre er Viken fylkeskommune. 

Den nye brua skal bygges på samme sted som dagens bru, og inkluderer riving av den gamle hengebrua fra 1925. 

Det er flere utfordringer i prosjektet, anleggsarbeidet skal utføres slik at blant annet fiskebestanden i elva ikke blir påvirket eller skadelidende. Videre så skal demonteringen av den gamle brua ikke føre til miljøskader eller forurensing av elva.   

Den nye Austvoll bru blir 139 meter lang, og skal ha belysning og kabelføringsrør. Det skal også bygges tilstøtende vei sør og nord for den nye brua, til henholdsvis riksvei 7 og fylkesvei 2904. Den nye brua blir ei spennarmert betongbru på pæler i løsmasser. 

  • Vi er veldig glade for å ha vunnet dette bruprosjektet. Austvoll bru er et prosjekt hvor vi kan bruke ekspertisen vår med å bygge en spennarmert betongbru. Vi har bygget mange liknende strukturer de senere årene, og er derfor veldig kompetente for slike prosjekter. Vi kan også bruke eget utstyr for bru konstruksjoner, for eksempel et frittstående stillassystem for bygging av brudekk over vann, sier Mario Perissutti, direktør bru og betong.  

Implenia skal jobbe med en erfaren lokal underleverandør for grunnarbeidene med å demontere den eksisterende brua. I tillegg bruker vi ressurser fra egne betong arbeidere fra prosjekter som er i sluttfasen for en best mulig utnyttelse av egne yrkesarbeidere.   

Arbeidet med den nye brua er i gang. Foto: Implenia


Illustrasjon av ny Austvoll bru. Illustrasjon Implenia

 


Den gamle hengebrua fra 1925 som skal byttes ut.  Foto: Implenia

 

Fra venstre: Gylve Fiskum, leder egenregi betong Implenia Norge, Mario Perissutti, direktør betong og bro Implenia Norge, Andreu Regue Barrufet og Anne Haarstad fra Viken fylkeskommune.

Fra venstre: Gylve Fiskum, leder egenregi betong Implenia Norge, Mario Perissutti, direktør betong og bro Implenia Norge, Andreu Regue Barrufet og Anne Haarstad fra Viken fylkeskommune. Foto: Implenia