|

Et nytt liv for digitale enheter

Implenia er involvert i flere prosjekter som tar sikte på å redusere mengden elektronisk avfall. To eksempler fra Sverige og Tyskland viser at dette i tillegg til å spare ressurser også gir sosiale fordeler.

Hammer, murskje og co. hører hjemme på en byggeplass som salt i suppen. Men i dag er de digitale verktøyene minst like viktige. Totalt er rundt 10 000 datamaskiner, laptoper og mobile enheter registrert hos Implenias sentrale IT-avdeling.

Men selv om disse enhetene er uunnværlige, har de en hake. De krever verdifulle ressurser og produserer myeCO2 under produksjonen. Det faktum at de i gjennomsnitt bare brukes i tre til fem år, har en ytterligere negativ innvirkning på den økologiske balansen. Ofte byttes det ut apparater som verken er defekte eller helt utdaterte.

For å beskytte klimaet og råvarene deltar de to landsavdelingene i Tyskland og Sverige i prosjekter som genererer økologiske og sosiale fordeler fra kasserte digitale enheter. De går frem på ulike måter avhengig av rammebetingelsene i de respektive landene.

I Tyskland inngikk Implenia et samarbeid med "AfB gemeinnützige GmbH" (AfB står for"WorkforPeople with Disabilities") allerede i 2012. Denne organisasjonen renoverer eldre utstyr og selger det videre. Komponenter som ikke kan brukes, resirkuleres. Det ideelle selskapet sysselsetter hovedsakelig mennesker med nedsatt funksjonsevne og mottok den tyske bærekraftsprisen 2021 for sitt engasjement. I 2020 donerte Implenia til sammen 735 IT- og mobilenheter. AfB kunne pusse opp og selge rundt halvparten av disse. Takket være samarbeidet med Implenia kunne organisasjonen skape en ekstra jobb for en person med nedsatt funksjonsevne.

Siden 2020 har ansatte i Implenia Sverige kunnet kjøpe IT-utstyr og mobiltelefoner som ikke lenger trengs til personlig bruk. Inntektene går uavkortet til organisasjonen Vi-Skogen, som planter trær i Øst-Afrika. I 2020 gjorde Implenias bidrag det mulig å plante 600 nye trær. Kampanjen er ikke bare til fordel for miljøet, men også for lokalbefolkningen: Den skaper arbeidsplasser og gjør jordbruksområdene mer fruktbare. Dette gir igjen økte inntekter, bekjemper fattigdom og fremmer et samfunn med like muligheter.