|
Themen und Projekte

Bane NOR og MossIA ANS feiret 1000 meter tunnel i Moss

Prosjektet Sandbukta – Moss – Såstad (SMS2A) nådde i sommer den symbolske milepælen på 1000 meter tunnel, drevet med konvensjonell drift med boring og sprengning. 

Kontrakten på 6,3 milliarder kroner ble tildelt joint venture-selskapet MossIA ANS, bestående av Implenia og ACCIONA,  28. juni 2019 som del av Bane NORs InterCity satsing i Norge.  

Bane NOR and MossIA ANS bygger 10 km nytt dobbeltspor gjennom Moss kommune, med 2 nye tunneler bestående av 2,3 km Mossetunnel i nord og 2,1 km Carlbergtunnel i sør, en ny Moss stasjon med 800 m langt stasjonsområde og 4 spor til plattformen. 

Milepælen betyr at prosjektet per juli 2020 nådde ca. 22 prosent av de konvensjonelle tunnelarbeidene.  I tillegg bygges kulverter på både Kransen og Carlberg, der det er utfordrende grunnforhold med krav til gode og trygge overganger til dagsonene.

Prosjektet vil øke frekvensen til 4 tog per time fra Moss til Oslo og vil sammen med Follobanen-prosjektet, kutte reisetiden med 20 minutter, til ca. 30 min fra Moss til Oslo.

Foto: MossIA