E39 Lyngdal Øst - Lyngdal Vest

Zusammenfassung

E39 Lyngdal Øst - Lyngdal Vest strekker seg fra Herdal til Røyskår på totalt 11 km. Prosjektet gjelder lengre veistrekning med flere tunneler, bruer og kompleks infrastruktur. Kontrakten utføres som en totalentreprise for Nye Veier. E39 Lyngdal Øst - Lyngdal Vest utføres i et arbeidsfellesskap mellom Implenia Norge og Stangeland Maskin, og med Sweco som rådgivningspartner. Arbeidsfellesskapet styrer alle fag i sin helhet.

Das Projekt

Prosjektet omfatter

 • 5,3 km vei i dagen
 • 6,1 meter doble tunneler, fordelt på to tunneler på 3,7 km og 2,7 km (Rossåstunnelen og Kålåstunnelen)
 • 2 lengre bruer på 400 m og 200 m (Kvelland bru og Hårikstad bru), og 5 mindre bruer
 • 2 motorveikryss med tilknytninger til eksisterende veinett

Prosjektet er omfattende og komplekst med både strenge krav til utførelse og mye som skal produseres på kort tid. 

Prosjektet har 5 prestasjonsmål/prosjektmål som skal tilfredsstilles under prosjektperioden

 • Minimere ulemper for alle trafikantgrupper og tredjepart i anleggs- og driftsperioden.
 • Realisere målet om en skade- og ulykkesfri anleggs- og driftsperiode, samt uten brudd på samfunnsansvar.
 • Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø.
 • Null uoppgjorte tvister ved ferdigstillelse.
 • Realisere et innovativt og fremtidsrettet veiprosjekt som minimerer bygge- og levetidskostnadene.

Herausforderungen

 • Strenge krav til utførelse blant annet til BIM og bærekraft
 • Kort produksjonstid på stort omfang

Nachhaltigkeit

 • CEEQUAL-sertifisering på prosjekt - fagperson i eget hus
 • Klimabudsjett - rådgiver i eget hus

Interesse geweckt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Kontakt

Zurück zur Übersicht