Corporate Governance

Ingen tillit uten åpenhet

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse handler om prosedyrer som er laget for å lede og overvåke et selskap


Statutter


Organisasjonsregler


Code of Conduct


Kvalitet

Hva betyr kvalitet, og hvordan lever vi det i Implenia?


Mangfold, likestilling og inkludering

Vi skaper tilhørighet!