|
Temaer og prosjekter

Implenia tungt inn i utvikling og drift av konstruksjonsbase for flytende havvind

Implenia og WindWorks Jelsa har signert en MoU for å i fellesskap etablere en konstruksjonsbase og drive produksjon av betongfundamenter og generelle tjenester til den flytende havvindindustrien i Jelsa, Norge.

WindWorks Jelsa og Implenia Norge inngår en avtale om samarbeid med planer for å etablere en av de mest effektive storskala basene for produksjon av betongfundamenter og sammenstilling av flytende havvind på norsk sokkel og i Europa.

Partene er enige om å utvikle og drifte serieproduksjon av offshore vindfundamenter i betong ved hjelp av kostnadseffektive produksjonsprosesser, automatisering og eventuell bruk av innovative teknologiske løsninger. Implenia skal bidra med sin tekniske kunnskap for å sammen med WindWorks Jelsa tilrettelegge for serie- og/eller batchproduksjon av et stort antall betongunderstell for offshore vind.

Christian Späth, Head Division for Civil Engineering i Implenia, sier at Implenias ekspertise innen betongkonstruksjon gjør selskapet godt egnet for denne fremvoksende industrien: