|
Nachhaltigkeit,
Temaer og prosjekter

Et enormt løft for skip: skipslifteverk Niederfinow går i drift

Foto: © Bundesanstalt für Wasserbau, BAW

Etter en lang og intensiv konstruksjonsperiode gikk skipslifteverk Niederfinow ved Haver-Odel kanalen i Brandenburg den 4. oktober 2022 i drift. Den skal tillate at passasjerer og lasteskip fraktes over et 36 m høyt løft ved hjelp av et opphengt ståltrau og bruk av innovativ teknologi. Den imponerende konstruksjonen ble bygget av et arbeidsfellesskap med teknisk veiledning fra Implenia.

Systemet i Niederfinow ligner en enorm heis: i det nye skipslifteverket skal opp til 110 m lange skip heves og senkes for å overkomme Haver-Odel kanalen sin 36 m høye høydeendring. Sammenlignet med det gamle systemet (som ble bygget i 1934) tillater den nye løftestasjonen mye større skip å passere gjennom kanalen på veien mellom Berlin og havnen i Szczecin i Polen. Konstruksjonens dimensjoner er vel så imponerende med en høyde på 56 m, bredde på 46 m og lengde på 133 m.

Dette arbeidet av tysk ingeniørkunst ble bygget for de Føderale Vannveier og Skipsadministrasjon (WSV)  med teknisk ledelse fra Implenia som del av et arbeidsfellesskap med partnere DSD Brückenbau, Jh. Bunte og SIEMAG TECBERG. Totalt ble rundt 65,000 m3 betong og armert betong, 8,900 tonn armeringsstål og 40,000 m3 buntstål brukt. «Det handlet om et ytterst krevende prosjekt med gigantiske proporsjoner. En særlig utfordring var å bringe sammen planene til de forskjellige avdelingene til et overordnet komplekst system hvor det var ekstremt stramme produksjonstoleranser,» forklarte Henning Schrewe, Head Civil Tyskland hos Implenia, da produksjonen var avsluttet. «Samarbeidet mellom alle partene som har vært involvert var essensiell for prosjektets suksess. Vi er alle svært stolte over at vi nå kan overleve denne imponerende konstruksjonen til selskapet.»

Det moderne skipsliftesystemet er utstyrt med digital teknologi som gjør at det styres elektronisk, hvilket fremmer klimavennlig transport av mennesker og spesielt varer langs vannet. Dermed er konstruksjonen med på å bidra til miljøvern, ettersom lastekapasiteten til et innlandsvannfartøy tilsvarer 200 lastebiler. Havel-Odel kanalen spiller en spesielt viktig rolle i tungtransporten mellom Vest- og Øst-Europa. Den nye liften skal ikke til å bare transportere lasteskip, men også passasjerskip og motorbåter. Reisen tar rundt 3 minutter.    

Links

Implenia Civil Engineering
References