Spesialister på kompleks infrastruktur

Spesialister på kompleks infrastruktur

Hos Implenia Norge utmerker vi oss med unik spesialkompetanse på komplekse infrastrukturprosjekter innen tunnel, tunnelrehabilitering, bru og betong.

Vi bygger for fremtiden

Våre tjenester


VI STÅR KLARE TIL Å LEVERE TJENESTER INNEN TUNNEL, TUNNELREHABILITERING OG BRU OG BETONG – OG MYE MER.


VÅRE REFERANSER

E03 Lokalveger Sandvika - Emma Hjorth

Sandvika, Bærum, Norge

Byggestart: juni 2019
Kontraktssum: 219 M NOK

E03 Sandvika – Emma Hjort er en fornyelse av strekningen mellom Sandvika og Emma Hjort. Prosjektet skiller seg i tre adskilte delområder; Sandvika, Hamang Nord og kryss ved Åses vei. Sandvikselva er et vernet vassdrag som går…

E02 E16 Rud - Vøyenenga

Sandvika, Bærum, Norge

Byggestart: oktober 2016
Kontraktssum: 689,6 M NOK

E16 er et utbyggingsprosjekt mellom Rud og Vøyenenga. Prosjektet bestod av bygging av ny E16 som i hovedsak er en 1,3 km lang 4-felts vei i dagen på strekningen E02 Rud-Vøyenenga i Bærum Kommune. Det var en kompleks gjennomføring…

Fv. 64 Rehabilitering av Fannefjordtunnelen

Molde, Møre og Romsdal, Norge

Byggestart: november 2014
Kontraktssum: 124 M NOK

Fv 64 Fannefjordtunnelen er en undersjøisk tunnel som går fra Molde til Bolsøya i Romsdalsfjorden. Tunnelen ble i sin tid bygd i 1992, delvis renovert i 2013, men måtte få omfattende rehabilitering for å tilfredsstille gjeldende…

UFP-08 Eidanger

Porsgrunn, Norge

Byggestart: september 2013
Kontraktssum: 624,31 M NOK

Prosjektet UFP-08 Eidanger er en del av den nye jernbanen mellom Larvik og Porsgrunn, inkludert i parsellen av «Vestfoldbanen, Farriseidet - Porsgrunn». Strekningen utføres med dobbeltspor dimensjonert for en hastighet på opp mot…

Brokke Nord

Bykle, Setesdal, Norge

Byggestart: mai 2012
Kontraktssum: 472 M NOK

Prosjektet gjaldt de bygningsmessige arbeidene for kraftverket Brokke Nord, og inkluderte driving av ny overføringstunnel, bygging av Dam Sarvoss og Skarg kraftverk.

Rv. 36 Skyggestein–Skjelbredstrand

Skien, Telemark, Norge

Byggestart: januar 2017
Kontraktssum: 325 M NOK

Rv. 36 Skyggestein – Skjelbredstrand er en del av Bypakke Grenland fase 1. Prosjektet er det største enkeltprosjektet i Bypakke Grenland sammen med fv. 32 Gimlevegen – Augestadvegen.

Fv. 260 Frogner bru

Frogner, Sørum, Norge

Byggestart: august 2018
Kontraktssum: 64,1 M NOK

Prosjektet omfattet prosjektering og bygging av ny kjørevegbru (96 m) og ny gang- og sykkelbru (98m), over Leira ved Frogner på Fv. 260 (nå Fv. 1496) i Sørum Kommune. Bruene skulle erstatte eksisterende bru i området som var i…

E39 Bjørset - Skjei

Jølster, Norge

Byggestart: mars 2017
Kontraktssum: 319 M NOK

Implenia har bygget ny, utvidet eksisterende E39 mellom Bjørset og Skei i Jølster kommune.

Odal Vindkraftverk

Songkjølen, Engerfjellet, Viken, Norge

Byggestart: mai 2021
Kontraktssum: 381 M NOK

Odal Vindkraftverk bygges i Nord-Odal kommune øst for Minnesund og Mjøsa, i grenseområdet mellom fylkene Innlandet og Viken, fordelt på de to områdene Songkjølen og Engerfjellet.

Fv. 835 Bru Engeløya

Engeløya, Steigen, Norge

Byggestart: mars 2022
Kontraktssum: 331 M NOK

Implenia er tildelt prosjektet Engeløya bru basert på best kvalitet til tross for at pris ikke var lavest. Byggherre vurderer Implenia best i konkurransen gjennom god og nøye beskrivelse av prosjektgjennomføring spesielt knyttet…