Norvik

Zusammenfassung

Stockholms Hamnar bygger nu Sveriges nya hamn för rullande gods och containrar på Norvikudden utanför Nynäshamn.

Das Projekt

Stockholm Norvik Hamn blir ett nytt logistiknav i den växande Stockholms- och Mälardalsregionen. Vid Norvikudden finns ett naturligt djup och här byggs en hamn som är anpassad för att kunna ta emot de största fartygen som rör sig i Östersjön. Implenias del omfattade en ny bro för in/utfartsväg inklusive stödmurar för anslutning till bro samt tillhörande återfyllning. Bron blev 113 m exklusive stödmurar om 75 m.

Interesse geweckt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Kontakt

Zurück zur Übersicht