Nordöarna

Zusammenfassung

Förstärkning av VA-ledningar i Göteborgs norra skärgård.

Das Projekt

Hälsö ligger i Göteborgs norra skärgård. På öns sydsida kan man färdas till Öckerö med bro, och sedan vidare till Hönö för att ta färjan till Hisingen och fastlandet. Projektet omfattar 2,7 km anläggning av VA-ledningar i befintliga gator, gångstigar och naturmark. 2,2 km anläggs med konventionell schakt och 300 m genom styrd borrning och 200 m genom bergborrning. Framkomligheten är projektets största utmaning med trånga gator och utmanande terräng.

Interesse geweckt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Kontakt