3 referanser Sorter etter:
asc desc

Fv. 6312 Berfjorden

Roan, Norge

Byggestart: februar 2019
Kontraktssum: 227 M NOK

Eksisterende Fv. 6312 var svingete, smal og svært skredutsatt. Strekningen hadde dårlig fremkommelighet og ÅDT på 380 kjøretøy hvorav 15% tungtrafikk. Ny fv. 6312 er et skredsikringstiltak som omfattet bygging av to tunneler, i…

E03 Lokalveger Sandvika - Emma Hjorth

Sandvika, Bærum, Norge

Byggestart: juni 2019
Kontraktssum: 219 M NOK

E03 Sandvika – Emma Hjort er en fornyelse av strekningen mellom Sandvika og Emma Hjort. Prosjektet skiller seg i tre adskilte delområder; Sandvika, Hamang Nord og kryss ved Åses vei. Sandvikselva er et vernet vassdrag som går…

Odal Vindkraftverk

Songkjølen, Engerfjellet, Viken, Norge

Byggestart: mai 2021
Kontraktssum: 381 M NOK

Odal Vindkraftverk bygges i Nord-Odal kommune øst for Minnesund og Mjøsa, i grenseområdet mellom fylkene Innlandet og Viken, fordelt på de to områdene Songkjølen og Engerfjellet.