3 referanser Sorter etter:
asc desc

Bjørnegård bru

Sandvika, Bærum, Norge

Implenia har bygget nye Bjørnegård bru. Bruen inngår i et av delprosjektene til E16 Sandvika-Skaret-Høgkastet, der lokalveisystemet i Sandvika bygges om.

Odal Vindkraftverk

Odal, Norge

Implenia bygger Odal Vindkraftverk for Akershus Energi. Vindkraftparken bygges på Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal kommune.

Rv. 36 Skyggestein–Skjelbredstrand

Skyggestein–Skjelbredstrand, Norge

Rv. 36 Skyggestein–Skjelbredstrand er en del av Bypakke Grenland fase 1. Prosjektet er det største enkeltprosjektet i Bypakke Grenland sammen med fv. 32 Gimlevegen–Augestadvegen.