Orminge

Kort beskrivning

Mark- och grundläggningsarbeten för nio punkthus samt byggnation av att underjordiskt garage.

Projektet

Projektet utförs i Orminge centrum i Nacka i Stockholm. Kontraktet innehåller bland annat mark- och grundläggningsarbeten för nio punkthus, byggnation av att underjordiskt garage och finplanering.

Intresset väcktes? Ta kontakt med oss!

Kontakta

Tillbaka till översikten