Corporate Governance

Inget förtroende utan transparens

Bolagsstyrning


Begreppet bolagsstyrning

handlar om hur ett företag ska ledas

Bolagsordning

Förvärva, behålla, använda, upptäcka och sälja

Nedladdningar


Organisationsregler


Code of Conduct


Kvalitet

Vad innebär kvalitet och hur lever vi upp till det på Implenia?


Mångfald, rättvisa och inkludering

Vi skapar tillhörighet!