Corporate Governance

Inget förtroende utan transparens

Bolagsstyrning


Begreppet bolagsstyrning

handlar om hur ett företag ska ledas

Bolagsordning

Förvärva, behålla, använda, upptäcka och sälja

Nedladdningar


Organisationsregler


Code of Conduct