Corporate Governance

Inget förtroende utan transparens

Bolagsstyrning


Begreppet bolagsstyrning

handlar om hur ett företag ska ledas


Bolagsordning

Förvärva, behålla, använda, upptäcka och sälja


Organisationsregler


Code of Conduct