Corporate Governance

Inget förtroende utan transparens

Bolagsstyrning


Bolagsordning

Förvärva, behålla, använda, upptäcka och sälja


Organisationsregler

Gällande organisatoriska bestämmelser


Uppförandekod

Hur vi arbetar


Kvalitet

Vad innebär kvalitet och hur lever vi upp till det på Implenia?


Mångfald, rättvisa och inkludering

Vi skapar tillhörighet!