|
Medieutgåvor,
Neubau,
Hochbau (Deutschland)

Implenia vinner byggkontrakt värda mer än 170 miljoner CHF i Tyskland och Schweiz.

Sofistikerad och komplex nybyggnad för Bayerska statsteatern i München: Det nya repetitions- och verkstadscentret i östra delen av München (Foto: © Dömges Architekten AG, Regensburg).

Totalentreprenad för planering och nybyggnad av repetitions- och verkstadscentret för Bayerska statsteatern i München | Partnerskapsbaserad projektledning med integrerat tjänsteutbud | Två nya ersättningsbyggnader för flerfamiljshus | Fokus på hållbarhet | Kontraktsvolym på totalt över 170 miljoner CHF.

Glattpark (Opfikon), 30 maj 2023 - Implenia har tilldelats ett kontrakt av det bayerska statsministeriet för vetenskap och konst för att utforma och bygga ett nytt repetitions- och verkstadscenter (PWZ) för Bayerska statsteatern i München som totalentreprenör, redo att tas i drift. Efter förläggningscentret Regensburg och bostadsområdet Regensburg är detta redan det tredje projektet som Implenia har genomfört som totalentreprenör för byggherren delstaten Bayern, som representeras av byggnadsstyrelsen i delstaten Regensburg. Planeringen påbörjades i mars och byggstarten är planerad till juni. Överlämnandet till beställaren är planerat till december 2026. Ordervolymen för Implenia uppgår till mer än 140 miljoner euro.

De avtalade tjänsterna omfattar planering och konstruktion av PWZ, från utgrävningen av den 93 meter långa och 86 meter breda L-formade byggnaden till inredningen, inklusive byggnadsteknik, materialhanteringsteknik och scenteknik för tre repetitionsscener samt verkstadsutrustning och matsal. Kontraktet omfattar även utformningen av utomhusanläggningarna, inklusive en depå med tillträdeszoner, leverans- och parkeringsområden för lastbilar och containrar, en underjordisk parkeringsplats och det anlagda utomhusområdet.

Det tekniskt krävande projektet omfattar skapandet av stora, fritt spända utrymmen för repetitionsscenerna, som i egenskap av stålkompositkonstruktion påminner om brokonstruktioner. En akustiskt mycket effektiv skiljevägg kommer att skydda repetitionsflygeln från buller och vibrationer från verkstadsflygeln. Andra speciella ljudisoleringsanordningar kommer att göra det möjligt att använda repetitionsscenerna parallellt. Implenia utsågs till bästa planerare för specialområdena scenteknik och verkstadsteknik.

Partnerskapsbaserad och integrerad strategi imponerade redan i anbudsskedet Implenia imponerade redan i anbudsskedet med sin partnerskapsbaserade strategi och ett team av högt kvalificerade interna och externa specialister som erbjöd lösningar på de komplexa tekniska kraven i projektet. I genomförandefasen kommer Implenia att leda teamet och, tillsammans med sina egna specialiserade planerare, förverkliga input- och genomförandeplaneringen samt den nya byggnaden som är redo att tas i drift.

Som en integrerad leverantör av bygg- och fastighetstjänster kommer Implenia att tillhandahålla en stor del av tjänsterna själv inom alla divisioner: Divisionen för grundläggningsteknik ansvarar för utgrävningsgropen. För skalkonstruktionen kommer specialistkunskaper från civilingenjörsdivisionen att användas. BCL Building Construction Logistics, som ingår i Implenia-koncernen, ansvarar för en smidig, säker och hållbar organisation av byggarbetsplatsen. Divisionen Façade Technology bidrar med sin expertis till byggandet av klimatskalet som består av mörkgrå korrugerade fiberpaneler, prefabricerade betongelement och fönsterelement i aluminium med utvändiga persienner.

Digitalisering och verktyg för att öka effektiviteten En BIM-modell skapades för den nya byggnaden, som alla planerare arbetar med. Det innebär att planeringsstatusen är transparent hela tiden och kan anpassas flexibelt. BIM-modellen används också i utförandet, till exempel för att samordna de olika yrkesgrupperna. Dessutom planerar man att använda modellen för simuleringar av byggprocessen, för mängdavtagning och för anbudsgivning för ytbehandling. Lean-konstruktionsmetoder och verktyg används för att optimera byggprocesser, styra materialflöden och för att exakt samordna hantverkarna. Detta möjliggör en kontinuerlig och jämn byggprocess.

Höga hållbarhetskrav Håll bar nybyggnation och drift är viktigt för både kunden och Implenia. Därför uppförs byggnaden i enlighet med lagen om byggnadsenergi (GEG § 10), alla material överensstämmer med kravkatalogen "lågförorenande konstruktion" (QN 3) från det bayerska statliga byggnadsdirektoratet, och de tekniska systemen är utformade för hållbar och miljövänlig drift.

Besenrainstrasse och Katzenbachstrasse Zürich - hållbara nya ersättningsbyggnader I Schweiz fick Implenia i uppdrag av kunden Swiss Life Asset Management AG att som totalentreprenör uppföra den nya ersättningsbyggnaden "Besenrainstrasse/Morgentalstrasse" i Zürich Wollishofen. Detta är ett projekt med 36 hyreslägenheter och 22 underjordiska parkeringsplatser, som kommer att byggas med hjälp av solid byggmetod. Byggnadsarbetet inleddes i mars med en föroreningssanering, och överlämnandet är planerat till slutet av november 2024. SNBS Platinum-certifiering eftersträvas för den nya byggnaden.

Implenia tilldelades också ett kontrakt av pensionsfonden SBB för en ersättningsbyggnad på Katzenbachstrasse i Zürich-Seebach. Implenia kommer även att vara huvudentreprenör för detta projekt. Den nya byggnaden kommer att ha 30 högkvalitativa hyreslägenheter med en ventilerad träfasad på tre våningar och 18 underjordiska parkeringsplatser. Byggnadsarbetet påbörjades redan i februari med en föroreningssanering som utfördes av byggmästarens division. Färdigställandet är planerat till februari 2025. Lägenheterna kommer att byggas enligt Minergie ECO-standarden.

Genom dessa två kontrakt bidrar Implenia ytterligare till den hållbara förnyelsen av Schweiz fastighetsbestånd med sin omfattande expertis. Det totala värdet av de båda kontrakten uppgår till över 30 miljoner CHF.