Tunnel Ersmarksberget

Zusammenfassung

En 1,6 kilometer lång tunnel längs Norrbotniabanan

Das Projekt

Projektet avser utförandet av en 1,6 kilometer lång tunneln genom Fäboberget och Ersmarksberget för att mynna ut strax väster om väg 364. Ersmarkstunneln är en del av Norrbotniabanans sträcka mellan Umeå godsbangård och Dåva och kommer initialt att göras enkelspårig men förbereds för att rymma dubbelspår i framtiden. Övergripande inkluderar projektet en komplett tunnel med servicetunnel, betongkonstruktioner, VA, dränmattor samt färdigställande av servicevägar och uppställningsplaner.

Norrbotniabanan är en 27 mil ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå för snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter, som stärker samhällsutvecklingen och näringslivets konkurrenskraft i hela Sverige.

Interesse geweckt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Kontakt