Anslutningsspår Farstagrenen

Zusammenfassung

Projekt Anslutningsspår Farstagrenen består av att förbinda den gröna linjen, strax söder om station Hökarängen, och den utbyggda depån i Högdalen.

Das Projekt

Projektet innefattar tunnelmässigt ca 2000 m dubbelspårstunnel och en uppställningshall under jord parallellt med spårtunneln på ca 450 m. Utöver tunnelarbetena innefattar projektet anslutningen mot befintlig gröna linje där en större förskärning kommer att utföras och en betongtunnel med tråg tar ner spåren i bergtunneln. Inne i själva bergtunneln kommer diverse betongarbeten att utföras och i slutet av projektet även installationer, så som sprinkler, el, telekommunikation, styr och ventilation. Arbetstunneln kommer även att byggas igen med en betongportal för framtida access ner till uppställningshallen.

Interesse geweckt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Kontakt