|
Adhocmeldinger,
Tunnelbau

Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS vinner stort vei- og tunnelprosjekt for Rogfast-prosjektet: E03 Boknafjordtunnelen sør

Visualisering av E03 Boknafjordtunnelen. (image: ©Norwegian Public Roads Administration).

Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS har inngått kontrakt med Statens vegvesen om bygging av en toløps 8,6 km lang tunnel tilknyttet E39 Rogfast-prosjektet i Rogaland. Kontrakten har en verdi på om lag 4,06 mrd. 

Ad hoc-kunngjøring i henhold til artikkel 53 KR

Lysaker (Bærum), 6 januar 2023 – Statens vegvesen tildeler E03 Boknafjordtunnelen sør til arbeidsfellesskapet mellom Implenia (80%) og Stangeland Maskin (20%). Kontrakten har en total verdi på 4,06 mrd., hvorav Implenias andel er på rundt 3,1 mrd.

Enterprise E03 består av en toløps-tunnel på 8,6 km samt 125 meter vei i dagen. Prosjektet er tilknyttet E39 Rogfast-prosjektet i Rogaland fylke, hvilket kommer til å bli den lengste og dypeste undersjøiske tunnelen i verden og er et Norges største samferdselsprosjekter. Prosjektet har en planlagt oppstart i januar 2023 og er estimert til å bli ferdigstilt i løpet av 2030.

I arbeidsfellesskapet kommer Implenia til å utføre drivingen samt innredningen av tunnelen. Stangeland Maskin kommer til å være ansvarlig for transportering av masse, bygging av vei i tunnel og dagen samt generelt grunnarbeid med vann og avløp.   

«Vi er henrykt over å vinne dette prestisjeprosjektet sammen med våre samarbeidspartnere i Stangeland Maskin. E03-parselen er et stort og komplekst infrastrukturprosjekt i tråd med vår strategi, hvor vi kan benytte våre mange år med erfaring og ekspertise innen tunnel og betong,» sier administrerende direktør i Implenia Norge, Audun Aaland.  

Implenia og Stangeland overbeviste med det beste totale tilbudet og smarte løsninger

Arbeidsfellesskapet mellom Implenia og Stangeland ble valgt til å utføre dette enorme prosjektet fordi de leverte det beste tilbudet med smarte løsninger. De to partnerne har tidligere vist sin styrke som samarbeidspartnere i andre prosjekter: sammen har de bygd Eiganes tunellen sammen og utfører for tiden E39 Lyngdal sammen i et arbeidsfellesskap.

 

 

Kontakt for media :

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com

 

Kontakt for investorer:

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com

 

Datoer for investorer:

1 mars 2023: Årsresultat, analytiker og mediakonferanse

28 mars 2023: Årlig generalforsamling

 

Om Implenia Tunnelling

 

Som den ledende leverandøren av bygge- og eiendomstjenester i Sveits, utvikler og bygger Implenia hjem, arbeidsplasser og infrastruktur for fremtidige generasjoner i Sveits og Tyskland. Det tilbyr også tunnel- og relaterte infrastrukturprosjekter i andre markeder. Selskapet ble dannet i 2006 og kan se tilbake på rundt 150 års byggetradisjon. Med sitt brede tilbud og ekspertisen til sine spesialister, realiserer konsernet store, komplekse prosjekter og gir kundesentrert støtte gjennom hele livssyklusen til en bygning eller struktur. Den fokuserer på kundens behov og på å finne en bærekraftig balanse mellom kommersiell suksess og sosialt og miljømessig ansvar. Implenia, med hovedkontor i Opfikon nær Zürich, sysselsetter mer enn 8000 mennesker over hele Europa og hadde en omsetning på CHF 3,8 milliarder i 2021. Selskapet er notert på SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). Mer informasjon finner du på implenia.com.