Wientalsammelkanal

Kort beskrivning

För att bevara vattenkvaliteten och avlasta floden Wien med avloppsvatten har staden Wien inlett en av flera byggfaser med Wientalsammelkanal (WSKE), som under en period på mer än 10 år kommer att förse provinshuvudstaden med ett fullständigt avloppssystem.

Projektet

Wientalsammelkanal går under Wienfluss i hjärtat av Wien och sträcker sig från Stadtpark via Karlsplatz till Ernst-Arnold-Park i området Rüdiger Hof. Den ca 2 600 m långa tunneln grävdes ut med en EPB-sköldmaskin (grävdiameter 8,60 m). En enkelskalig segmentinfodring (5+1) med dubbelt tätningssystem användes. Segmenten skruvades ihop temporärt, med permanent skruvning i sektioner.

Åtta schaktkonstruktioner med djup på upp till 50 m byggdes längs sträckan. Schakten byggdes med hjälp av slitsväggsmetoden (fräst slitsvägg) eller med borrade pålar. Borrpålarna har en diameter på 2 meter. Schaktkonstruktionerna anslöts till tunnelröret med hjälp av tvärsnitt som konstruerades genom gruvdrift under skydd av HDI-konsoliderings- och tätningskroppar (jet grouting-metod).

ARGE WSKE Porr Tunnelbau GmbH och Bilfinger Berger Bau GmbH:

  • Porr Technobau und Umwelt AG
  • Implenia Construction GmbH (tidigare Bilfinger Berger Bau GmbH och NL TUN)

Utmaningar

En höjdpunkt i WSKE Shield Drive var korsningen av den befintliga U1 direkt i Wiens stadskärna med en överbyggnad på mindre än 3 m med obegränsad underjordisk drift. Understödjande injektioner utfördes i denna sektion för att kompensera för eventuella sättningar. Dessutom övervakades de två rören i U1 med ett helautomatiskt mätsystem som visualiserade det aktuella tillståndet i underfartsområdet i tre dimensioner var 15:e minut.

De trånga förhållandena i startschaktet, som är centralt beläget i stadens centrum, ställde ökade krav på TBM-monteringen och startfasen samt den logistiska försörjningen av tunneldrivningen.

Mer information

Tillverkningsår / Byggtid

2003 - 2006 / 3 år

Arbetskontrakt byggsumma

63 miljoner CHF eller 60 miljoner EUR (växelkurs 1 € = 1,05 CHF)

Byggkostnad för förlikning

 

Avsedd användning

Samlingsavlopp

Byggmetod

Jordtryck skölddrivning

Huvudsakliga anläggningar + egenskaper

Avloppstunnel Jordtryckssköld TBM, L = 2 595 m, Ø = 8,6 m, A = 58,1 m, enkelskalig segmentinfodring av armerad betong (Øi = 7,5 m, d = 40 cm, 5+1, dubbelt tätningssystem)

Undertäckning av den underjordiska linjen U1

Injektioner för understöd

8 schaktkonstruktioner upp till 50 m djup i slitsväggskonstruktion eller med borrade pålväggar

Anslutning av förbigångsschakten till huvudtunneln konventionellt eller med mikrotunnlar (GRP-jackingrör DN 1600)...

Geologi

Tertiär silt, sand, lera

- Hydrogeologi: max. vattentryck 2,5 bar

- Täckning: min. 3,0 min, max. 36,0 m

Uppdragsgivare

Wiens kommun

Projektförfattare / Byggledning

Ingenjörsbyrå A. Pauser / Metz & Partner

Konsortiets namn

ARGE WSKE Porr Tunnelbau GmbH och Bilfinger Berger Bau GmbH

ARGE-partner

Porr Technobau und Umwelt AG, Implenia Construction GmbH (tidigare Bilfinger Berger Bau GmbH och NL TUN)

Entreprenörens funktion i konsortiet

Kommersiellt ledarskap

Deltagande i konsortiet

50 %

Intresset väcktes? Ta kontakt med oss!

Kontakta