Rönnskär - Endlager

Kort beskrivning

Implenia Sverige bygger slutförvar till processavfall från Bolidens kopparsmältverk Rönnskär i Skelleftehamn. Boliden har tilldelat Implenia uppdraget som i huvudsak består i att borra och spränga ut ett antal bergrum med bergschaktningsklass av hög aktsamhet mot sprickbildningar, cirka 330 m under havsnivån under smältverket. Kontraktet är det första som Implenia Sverige AB vunnit åt gruvindustrin och projektet beräknas pågå i 3 år med start januari 2018.

Projektet

  • Bergrum för slutförvaring av avfall vid Boliden Rönnskär i Skelleftehamn. 
  • Borrar och spränger cirka 330 m under havsnivån under smältverket.
  • Totalt ska 360 000 tfm3 berg ska sprängas ut och transporteras 3 km upp till ytan via en befintlig ramptunnel. 
  • Rummen är 18 m höga och 16 m breda med varierande längder från 50m till 240m.

Intresset väcktes? Ta kontakt med oss!

Kontakta