Citytunneln

Kort beskrivning

Ett av Sveriges största infrastrukturprojekt.

Projektet

Den 17 km långa Citytunneln i Malmö var den sista delen av Öresundsförbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn. Tunneln har en kapacitet på 450 tåg per dygn. Implenia Sverige AB, dåvarande Bilfinger Construction GmbH, ledde ett JV som tilldelades kontraktet för Etapp E201, en 5,6 km lång del av Citytunneln. Kontraktet startade norr om Hyllie Station och slutade söder om Centralstationen. Sträckan går under bostäder och trafikområden. Delen omfattade 4 600 m tunnel, dubbla rör och den 280 m lång Stationen Triangeln. En 360 m lång cut-and covertunnel samt 440 m utgjorde ramper. Tunnlarna, med en diameter på 8,6 m, byggdes med två TBM-maskiner. De två rören är förbundna med 13 tvärförbindelser med intervallet 350 m. Stationen Triangeln är utformad för att hantera 37 000 passagerare per dag och byggdes som ett bergrum: 280 m långt, 28 m bred och 12 m hög.

Projektet fick stora samhällsbyggarutmärkelsen för föredömligt samarbete från alla inblandade parter.

Detaljerad omfattning

  • Schaktvolym 1 060 000 m3
  • Slitsmurar 18 000 m2
  • Betongvolym 243 000 m3 varav tunnelsegment utgjorde 85 000 m3
  • Dragstag 2 400 st
  • Armering 19 000 ton

Intresset väcktes? Ta kontakt med oss!

Kontakta