Kvarnholmsförbindelsen

Kort beskrivning

Estetik möter komplex ingenjörskonst.

Projektet

Kvarnholmen är en Ö i Stockholms Skärgård som användes industriellt. Det forna industriområdet har nu utvecklats till en levande stadsmiljö.

En bostadsutveckling har bildats och har omvandlat ön till ett nytt område nära Stockholm stads centrum. Till år 2022 är det planerat att 300 000 kvm skall utvecklas för boende samt arbete. Bron byggs över Svindersviken i ett första skede för att säkerställa tillgängligheten och skapa en direkt koppling till Nacka Kommun. Att bygga ett utbyte med den närliggande motorvägen på Värmdö planeras i ett separat projekt, i ett senare skede.

Detaljerad omfattning

Implenia Sverige AB, dåvarande Bilfinger Construction GmbH, vann anbudet med förslaget om en asymmetrisk bågbro som består av en stålbåge på 145 m som övergår till en förspänd betongbro på 48 m. Brobanan är mjukt böjd tittandes från brons topp. Det här leder till en anmärkningsvärd lösning i geometri i huvudvalvbalkarna som har en dynamisk lutning till mitten av kurvan för att sedan kompensera verkningarna av krafterna. Varje bågbalk har sin egen lutningsvinkel och radie för att optimera krafterna i strukturen. Överbyggnaden består av en samansatt konstruktion där stålkonstruktionen utgör den strukturella grunden för betongkörbanans platta.

Anslutningen av bron på fastlandet var även en del av projektet. Det är en 260 m lång bergtunnel och en 46 m lång anslutande betongtunnel i dagbrott. En separat 44 m lång balkbro byggdes på separat väg för fotgängare och cyklister. Det finns även olika betongstödmurar och cirka 1 km vägbyggen med vattenledningar och elinstallationer. Designen hanterades internt i det tekniska kontoret i Tyskland och i samording med brodesignern LAP-consult

Intresset väcktes? Ta kontakt med oss!

Kontakta