K2D Skøyen – Vækerø

Kort beskrivning

Implenia har tilldelats kontraktet för sektion K2D Skøyen - Vækerø, som är en del av hela Fornebu-linjen som kommer att vara klar 2030. Kontraktet är en fortsättning på ett pågående tunnelkontrakt för Fornebu-linjen mellan Lysaker och Fornebu, avsnitt K2A.

Projektet

K2D-projektet, som är en del av Fornebubanen, består av en tunnelbanestation i Skøyen och en cirka 1,8 km lång dubbelriktad tunnel under ett tätbefolkat område. K2D-projektet omfattar även en flykttunnel i Bestum och är det näst sista av de stora kontrakten för det enorma infrastrukturprojektet Fornebubanen. Arbetet med K2D förväntas påbörjas 2023 och slutföras 2025.

Mer information

Webbplats

Intresset väcktes? Ta kontakt med oss!

Kontakta

Tillbaka till översikten