Citybanan

Kort beskrivning

Banbrytande projekt under jorden.

Projektet

Entreprenad Citytbanan Odenplan och Vasatunneln ingick i projektet Citybanan i Stockholm, som utgörs av en sex kilometer lång järnvägstunnel under centrala Stockholm. Projektet Citybanan underlättar pendeltågsförbindelserna för områdena runt Stockholm. Projektet utfördes i utökad samverkan enligt FIA nivå ll.

Hela projektet, även entreprenad Odenplan och Vasatunneln, genomfördes i ett tättbefolkat innerstadsområde där många byggnader – till exempel kyrkor och laboratorieanläggningar är mycket känsliga för skador vid eventuella marksättningar och vibrationer vilket man var tvungen att ta tänka på vid utförandet.

Stationen Odenplan, ett 700 meter långt bergrum under den befintliga tunnelbanestationen anslöts till den dubbelspåriga tunnellinjeföringen via en enkelspårstunnel som går norr och söder om stationsplattformen. Vasatunneln blev 1 200 m lång. En lika lång utrymnings- och servicetunnel byggdes parallellt med Vasatunneln. Servicetunneln anslöts till huvudtunneln via 13 tvärtunnlar.

Dessutom utfördes ytterligare två tillfartstunnlar. Tomtebodatillfartstunneln, som består av en betongtunnel och en bergtunnel och en tillfartstunnel vid Norra Stationsgatan som fungerade som en tillfällig arbetstunnel och gjöts igen vid projektets slut.

Intresset väcktes? Ta kontakt med oss!

Kontakta

Tillbaka till översikten