|
Medieutgåvor,
Tunneldrivning

Implenia vinner kontraktet för en av världens djupaste tunnelbanestationer

Implenia Sverige AB signerade ett kontrakt med Region Stockholm gällande den nya tunnelbanestationen Sofia på Södermalm i Stockholm idag. | Kontraktet är värt ungefär 1 000 MSEK.

Stockholm, 3 maj 2021 – Den blå linjen ska förlängas från Kungsträdgården till Nacka och söderut via Södermalm och Hammarby sjöstad. Station Sofia blir en viktig knutpunkt för framtidens resenärer och får en stationsbyggnad i Stigbergsparken. Sofia blir Stockholms djupaste tunnelbanestation, belägen cirka 100 meter under markytan. Resenärerna tar sig med åtta stora snabbgående hissar till och från plattformen på cirka 30 sekunder. Uppdraget sträcker sig från Q3 2021 till Q4 2025 och är värt ca 1 000 MSEK. 

Kontraktet avser utförande av tre bergtunnlar och ett plattformsrum, totalt en sträcka på ca 1 500 meter samt ett vertikalschakt. Entreprenadformen är utförandeentreprenad med projekteringsansvar för bland annat hisschakt, plattform och teknikbyggnader. Dessa kommer att projekteras i egen regi av Implenias Technical Design Office. 

Kontraktet är en fortsättning på arbetstunnel Londonviadukten, ett kontrakt Implenia erhöll i slutet av 2019. Där pågår i dag tunneldrivning ner mot Sofias kommande huvudtunnlar.  

  • Det är hedrande att få ta sig an ytterligare ett tunnelprojekt av den här dimensionen. Ett komplicerat, utmanande och multidisciplinärt projekt helt i linje med vår kompetens. Då vi dessutom redan finns på plats i den förberedande entreprenaden vid Londonviadukten säkerställer vi att Sofia kommer att kunna byggas på ett säkert och effektivt sätt, säger Jiri T Englén, VD för Implenia i Sverige. 

Att vinna kontraktet för Sofia markerar ännu en framgång för Implenias tunnelavdelning. I framtiden kommer vi bara att tillhandahålla vår helt kompletta portfölj av tjänster i Schweiz och Tyskland. Implenias tunnelkunskaper kommer dock att fortsätta erbjudas framgångsrikt på andra marknader, inklusive Sverige.Seitenumbruch 

Bilder och illustrationer på projektet finns på Region Stockholms webbsida 

Sofia - Nya tunnelbanan 

 

Images: Region Stockholm/Sweco

 

För mer information kontakta: 

Jiri T Englén, VD Implenia Sverige 

Tel.: +46 0730-78 90 50; E-post: jiri.t.englen@implenia.com 

 

Implenia Sverige AB har mer än 500 anställda och har många års erfarenhet och kompetens inom utmanande infrastrukturprojekt. Företaget tillhandahåller i dagsläget tjänster inom betongkonstruktioner, broar, tunnlar och bergrum samt väg- och anläggningsarbeten. Kontor finns i Stockholm och Göteborg. Implenia Sverige är en del av Implenia Group, som är den ledande leverantören av byggtjänster i Schweiz. Koncernen har också en stark ställning på den tyska, österrikiska och norska infrastrukturmarknaden. Implenia grundades 2006 men har över 150 år av erfarenhet inom branschen. Med sin integrerade affärsmodell och specialister inom alla kompetensområden kan koncernen som en multinationationell leverantör av byggtjänster leverera ett ekonomiskt och kundcentrerat arbete genom hela livscykeln. Företaget fokuserar på en hållbar balans mellan ekonomisk framgång, socialt ansvar och miljöansvar. Implenia Group har sitt huvudkontor i Dietlikon nära Zürich och har mer än 8 500 medarbetare i Europa. 2020 var omsättningen cirka 4 miljarder schweiziska francs (40 miljarder svenska kronor). Bolaget är börsnoterat i Zürich. För mer information se www.implenia.se. Följ gärna Implenia Sverige på LinkedIn och Facebook.