STEP AS25 Rüthi – Oberriet, justeringar av anläggningar

Kort beskrivning

Projektet "STEP AS25, Rüthi SG- Oberriet, anläggningsanpassningar" omfattar i huvudsak en 2.100 m lång dubbelspårsutbyggnad för SBB.

Projektet

För detta ändamål kommer de befintliga vallarna att tas bort, en djup grund med betongpelare kommer att byggas och sedan kommer den geogridförstärkta vallen inklusive vägbanan att byggas upp igen. I samband med detta kommer olika tekniska strukturer att förnyas inom projektets perimeter och järnvägsstationen i Rüthi kommer att omvandlas till en korsningsstation.

Projektet genomförs av ett konsortium under ledning av Implenia (40% andel).

Detaljerad omfattning

Implenia i konstruktion

Uppdrag

Korsningsstation Rüthi SG för förortsjärnvägen, Km 28,5 - 31,6

 • Nybyggnad av komplett station inkl. markförbättring (vibrerande stoppolonner)
 • Tunnelbana för passagerare med ramper och trappor på båda sidor
 • K+R-anläggning (Kiss and Ride)
 • Hus och yttre plattform P55
 • Järnvägsteknisk byggnad
 • Komplett järnvägsteknik
 • Flyttning av vattendrag
 • Olika vägförnyelser på det befintliga spåret

Dubbelspår Oberriet - Oberriet North, Km 35,3 - 38,2

 • Ersättning av Aubach-bron
 • Ersättning av Wisenstrasse tunnelbana
 • Nybyggnad av Hilpertstrasse smådjurskulvert
 • Utbyte av kulverten Tieflöchligraben
 • Ersättande av Dürrenbachbron
 • Ersättning av kulverten Pfählmadgraben
 • Nybyggnad av dubbelspår med delvis markförbättring (vibrerande stoppstolpar)
 • Diverse anpassningar av vägar och plankorsningar
 • Järnvägsteknisk byggnad
 • Komplett järnvägsteknik
 • Olika vägförnyelser på det befintliga spåret

Tjänster som tillhandahålls

 • Anläggningar på byggarbetsplatsen
 • Markarbeten
 • Anläggningsarbeten i järnvägsområdet, spårbyggnad
 • Särskilda anläggningsarbeten (stängning av utgrävningsgropar, borrade pålar, vibro-tampning)
 • Allmän betongkonstruktion inkl. tätningsarbeten
 • Konstruktion av broar
 • Allmän väg- och vattenbyggnad och rörledningsbyggnad
 • Byggande av vägar och stigar
 • Hydraulisk konstruktion
 • Metallbearbetning
 • Arbete med kablar
 • Monterings- och installationsarbeten för traktionsström
 • Monterings- och installationsarbeten för tekniska system (elektriska)
 • Byggande av spår

Utmaningar

Den tekniska utmaningen beror främst på de geologiska förhållandena i projektområdet. Underbyggnaden realiseras med byggnadsåtgärderna dammbreddning och återfyllning till den befintliga dammen med förbättring av underjorden i områden där underjorden är mycket känslig för sättningar. Den områdesvisa markförbättringen i de mycket sättningskänsliga byggområdena påverkar hela projektområdet för Rüthi SG och dubbelspårsutbyggnaden Oberriet Nord från cirka järnvägskilometer 36,0 till projektets slut vid cirka järnvägskilometer 38,2. Cirka 154 km vibrerande betongpelare (BRS) inklusive preliminära tester för kvalitetssäkring utförs.

Arbetet planeras huvudsakligen under en 8-månaders total avstängning 2023 (slutet av februari till oktober) av avsnittet Rüthi SG till Oberriet.

En annan utmaning är kontraktsmodellen "GU+", där konsortiet genomför byggprojektet som generalentreprenör, inklusive genomförandeplaneringen.

Intresset väcktes? Ta kontakt med oss!

Kontakta