SBB Bözbergtunnel

Kort beskrivning

Den befintliga Bözberg-tunneln mellan Frick och Brugg uppfyller inte de nya kraven på fri höjd (hörnhöjd 4,0 m) och kommer därför att ersättas av en ny konstruktion som en del av det övergripande 4-meterkorridorprojektet.

Projektet

Den nya 2,7 km långa dubbelspåriga tunneln löper parallellt med den befintliga järnvägstunneln på ett avstånd av 30-50 meter. I det södra portalområdet grävs först  en sektion av löst berg på 108 m med rörskärmsteg. De återstående 2503 m kommer att grävas med en TBM-S ø 12,36 m. Fem tvärpassager, inklusive rum för teknisk utrustning, ska grävas ut till den befintliga tunneln, som kommer att omvandlas till en service- och räddningstunnel när den nya konstruktionen är klar. Den nya tunneln kommer att ha två körfält med en fast vägbana och en luftledningsbana.

Se TV-reportage från Schweiz aktuell.

Utmaningar

 • Byggandet av den nya tunneln längs den befintliga huvudlinjen 
 • Drivning i svällande sulfatförande bergarter 
 • Körning i avrinningsområdet för Schinznach Bad termalkälla 

Mer information

Ett hörndata  

 • Realisering     2015 - 2022  
 • Byggnadssumma     CHF 145 miljoner  
 • 132 miljoner euro  
 • Total längd        2.611 km  
 • Diameter        12,36 m  
 • Utgrävningsvolym 320 000 m³  
 • Geologi       Släntbräckor, märgel, siltsten och sandsten, kalkstenar och   lerstenar samt sulfatstenar (gips- och anhydritgrupp)  

Auktorisering  
100 % Implenia som generalentreprenör inkl.  Genomförande projektplanering  
Implenia Switzerland Ltd,   
Infrastruktur - Tunneldrivning  
CH-8304 Wallisellen  

Tjänster som tillhandahålls  

 • Förhandsutskuren med spikväggar. Utgrävning och  Invändigt arbete inkl. tätning; självräddningsåtgärder, lågspänningssystem,  Vägbana (plattor och ballast)  
 • Portalkonstruktioner,  Driftsättning av nybyggnationstunnel, omvandling av befintlig tunnel till en  service- och räddningstunnel, genomförande av projektplanering och byggledning.  

Konstruktionsmetoder  

 • Maskinassisterad tunneldrivning i löst berg (pipe paraply)
 • Mekanisk tunneldrivning  med TBM-S och segmentell foder.  

Deltagare i projektet  

Konstruktör  
SBB; Infrastrukturprojekt; CH-6002 Luzern 

Intresset väcktes? Ta kontakt med oss!

Kontakta

Tillbaka till översikten