Métro Lausanne, M2 Lot 1700

Kort beskrivning

Tunnelbanelinjen Ouchy-Epalinges via centralstationen och Place de l'Europe. Total längd: 6 km, 14 hållplatser, 9 tunnlar och 5 broar.

Projektet

Lott 1700: Tunnel på "Route de Berne" mellan stationerna Sallaz och Fourmi. Sallaz station och sektion utomhus. Fourmis underjordiska station, inklusive inredning. Tillträdesschakt.

  • Utgrävning utförd med en maskin med punktangrepp.
  • Hjälpmedel för utförandet av arbetet - paraplyvalv och horisontell jetinjektering - för att konsolidera utgrävningsprofilen och stabilisera angreppsfronten.
  • Säkring av bergväggarna med förankringssystem, stålmattor och sprutbetong.

Intresset väcktes? Ta kontakt med oss!

Kontakta