Bli leverantör / become a supplier

Vad krävs för att bli leverantör hos Implenia? What does it take to become an Implenia supplier?

Svenska

English

Kontakt / Contact

Anna Jasner
Head Procurement Sweden