|
Medieutgåvor

Implenia vinner infrastrukturavtal

Planering, projektering och förberedande arbeten för dubbelspårig expansion mellan Varberg och Hamra | Projektet ger Implenia utmärkta möjligheter för framtida genomförandekontrakt.

Den 21 juni 2018 - Implenia har säkrat kontraktet för dubbelspårig expansion mellan Varberg och Hamra. Trafikverket har tilldelat Implenia uppdraget.  

Järnvägslinjen mellan Göteborg och Lund på Sveriges västkust är en nyckelanslutning för passagerar- och godståg och sträckan mellan Varberg och Hamra är en strategiskt viktig del av Sverige järnvägslinje. Förutom att ansluta regionerna Göteborg och sydvästra Skåne, ligger linjen nära Öresundsbron och är en betydelsefull länk till Köpenhamn och övriga Europa. Kontraktet omfattar planering, projektering och förberedande arbeten för utbyggnad av järnvägslinjen samt en bro för dubbelspårig expansion mellan Varberg och Hamra. Kontraktet för den första fasen är värt 200 miljoner kronor. 
Trafikverket investerar totalt omkring 3,7 miljarder kronor i projektet. Tack vare Implenias tidiga involvering och projektets samverkansupplägg kan Implenia optimera planering samt förberedelse- och utförandearbeten i nära samarbete med kunden, och har därför goda förutsättningar för andra fasen – ett genomförandekontrakt som uppskattas till omkring 3,5 miljarder kronor och som träder i kraft 2019. I andra fasen ska en tunnel, flera broar samt en ny järnvägsstation byggas under Varberg. 

  • Vi är glada och stolta över att ha fått Trafikverkets förtroende att samarbeta för utvecklingen av Varberg och få skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle, säger Fredrik Björckebaum Vd för Implenia Sverige AB.

På Sveriges västkust har Implenia fått i uppdrag att planera och förbereda omvandlingen av en järnvägslinje frånenkel- till dubbelspår. Från 2025 kommer passagerar- och godståg att köra under Varbergs stad. (Bild: Trafikverket) 

Kontaktperson media: 

Fredrik Björckebaum, 
Vd Implenia Sverige 
Tel: +46 070 168 93 13 
Mail: fredrik.bjorckebaum*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@implenia.com 

Implenia Sverige AB har mer än 200 anställda och har många års erfarenhet och kompetens inom utmanande infrastrukturprojekt. Företaget tillhandahåller tjänster inom betongkonstruktioner, broar, tunnlar och bergrum, väg- och anläggningsarbeten samt grundläggning. Kontor finns i Liljeholmen i Stockholm och i centrala Göteborg. Implenia Sverige är en del av Implenia Group, som är den ledande leverantören av byggtjänster i Schweiz. Koncernen har också en stark ställning på den tyska, österrikiska och norska infrastrukturmarknaden. Implenia grundades 2006 men har över 150 år av erfarenhet inom branschen. Med sin integrerade affärsmodell och specialister inom alla kompetensområden kan koncernen hantera ett byggprojekt genom hela livscykeln och leverera ett ekonomiskt, och kundcentrerat arbete. Företaget fokuserar på en hållbar balans mellan ekonomisk framgång, socialt ansvar och miljöansvar.  

Implenia Group har sitt huvudkontor i Dietlikon nära Zürich och har 10 000 anställda i Europa. 2017 var omsättningen cirka 3,9 miljarder schweiziska francs (34 miljarder svenska kronor). Bolaget är börsnoterat i Zürich. För mer information se: www.implenia.se. Följ gärna Implenia Sverige på LinkedIn och Facebook. data-lux-contextualcontenturi="https://implenia.com/sv-se/media/foeremaal?type=1520796480"