|
Medieutgåvor

Implenia vinner nytt kontrakt– Lilla Lidingöbron

Kontraktet omfattar byggnation av ny bro för gång-, cykel-, och spårvägstrafik mellan Ropsten och Lidingö.

Den 9 november 2018 - Implenia har säkrat kontraktet för byggnation av Lilla Lidingöbron. I projektet ingår det att bygga en ny bro samt att riva den gamla mellan Ropsten och Lidingö.  Lidingö Stad har tilldelat Implenia uppdraget. 

Den gamla Lidingöbron är sliten och ser slutet på sitt liv, att renovera skulle bli dyrare och det är därför beslutat att bygga en helt ny bro. Den nya bron korsar Lilla Värtan mellan Lidingö och Stockholm och kommer att bli 730 meter lång med 16 bropelare och 15 spann och blir en av Sveriges längsta broar. Bredden på bron kommer att vara cirka 16 meter, varav 7,4 meter är reserverad för gång-, cykel- och mopedtrafik och 8 meter för spårvägstrafik.  
Det blir en spännarmerad betongbro med grundläggning för brostöden i vatten vilket innebär en teknisk utmaning. Bron kommer att utformas så att den blir tillgänglig och attraktiv för samtliga samhällsgrupper. Den dimensioneras för en tredubbling av gång- och cykeltrafik med fina utkiksplatser.  

Implenias arbeten startar i november 2018 och planeras vara klart i oktober 2023, där den nya bron planeras att öppna för trafik i december 2022 och rivningen av den gamla bron kommer att äga rum det sista året. Kontraktet är värt 539 miljoner svenska kronor 

  • Vi är glada att vi fått Lidingö Stads förtroende att vara med och säkerställa en hållbar förbindelse för framtiden, säger Fredrik Björckebaum, VD Implenia Sverige.  

Implenia har fått i uppdrag att bygga Lilla Lidingöbron. (Bild: Implenia) 

Kontaktperson media: 

Fredrik Björckebaum, 
VD Implenia Sverige 
Tel: +46 070 168 93 13 
Mail: fredrik.bjorckebaum*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@implenia.com 

Implenia Sverige AB har mer än 200 anställda och har många års erfarenhet och kompetens inom utmanande infrastrukturprojekt. Företaget tillhandahåller tjänster inom betongkonstruktioner, broar, tunnlar och bergrum, väg- och anläggningsarbeten samt grundläggning. Kontor finns i Liljeholmen i Stockholm och i centrala Göteborg. Implenia Sverige är en del av Implenia Group, som är den ledande leverantören av byggtjänster i Schweiz. Koncernen har också en stark ställning på den tyska, österrikiska och norska infrastrukturmarknaden. Implenia grundades 2006 men har över 150 år av erfarenhet inom branschen. Med sin integrerade affärsmodell och specialister inom alla kompetensområden kan koncernen hantera ett byggprojekt genom hela livscykeln och leverera ett ekonomiskt, och kundcentrerat arbete. Företaget fokuserar på en hållbar balans mellan ekonomisk framgång, socialt ansvar och miljöansvar.  

Implenia Group har sitt huvudkontor i Dietlikon nära Zürich och har 10 000 anställda i Europa. 2017 var omsättningen cirka 3,9 miljarder schweiziska francs (34 miljarder svenska kronor). Bolaget är börsnoterat i Zürich. För mer information se: www.implenia.se. Följ gärna Implenia Sverige på LinkedIn och Facebook. data-lux-contextualcontenturi="https://implenia.com/sv-se/media/foeremaal?type=1520796480"