Hjulsta Södra

Kort beskrivning

Implenias tredje stora kontrakt på Förbifarten.

Projektet

Implenia Sverige AB tilldelades projektet i april 2017 för en kontraktsumma på 736 miljoner SEK.

Projekt FSE501 Hjulsta Södra är ett delprojekt av Förbifart Stockholm och entreprenaden angränsar i söder till delprojekt FSE410 Lunda, som också drivs av Implenia. Projektet består av två 600 m långa broar, två 200 m långa rampbroar, tre 60 m långa plattbroar samt två 200 m långa parallella cut&cover betongtunnlar. I anslutning mot Lunda i söder utförs en större bergskärning samt två kortare bergtunnlar. Projektet utförs som ett integrerat konsortium med Veidekke.

Intresset väcktes? Ta kontakt med oss!

Kontakta