|
Themen und Projekte

Mekaniserad bultsättning på projekt Sofia - ett lyckat samarbete mellan Implenia, beställaren och Epiroc

Implenia Sverige har tillsammans med Förvaltning för utbyggd tunnelbana samt maskinleverantören Epiroc specialbyggt en rigg för bultsättning i anläggningstunnlar. Pilotprojektet är lyckat och arbetsmiljövinsterna är stora.

I samband med projektstarten för Sofia så bestämdes att Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) skulle utföra ett testprojekt med mekaniserad bultsättning, där en rigg skulle borra och gjuta in bultar. Implenia Sverige tackade ja till pilotprojektet med kravet att vi ville vara drivande i hur riggen skulle byggas. Tillsammans med maskinleverantören Epiroc, kravställde Implenia riggen Epiroc Boltec E10 S. Riggen utformades bland annat med en effektivare borrmaskin samt bättre navigering och användarvänlighet, i jämförelse med en standardrigg. 

Det gemensamma pilotprojektet påbörjades i april 2021 och riggen levererades i oktober 2022. Riggen sköter alla steg av bultsättningen: den borrar ett hål, fyller hålet med cement, och matar in en kamjärnsbult i hålet. Hela arbetsgången sker vid ett och samma tillfälle, med en operatör. Om man jämför med manuell bultsättning så behövs färre antal personer och maskiner. Riggen ger även en exakt dokumentation av den utförda bultsättningen.

Medan de flesta andra moment i tunnelbyggen har mekaniserats, har bultsättningen utförts på samma sätt i flera generationer. Mellan oktober 2022 till mars 2023 har den mekaniska riggen, med en operatör, borrat och satt över 2000 bultar. Projektet har fungerat mycket bra och resultaten är imponerande - inte minst när det kommer till att bidra till en markant säkrare arbetsmiljö.

Pilotprojektet har förlängts med ytterligare två månader för att testa bultriggen under saltsjöpassagen och se hur den presterar i dåligt berg.