|
Newsroom,
Themen und Projekte

Ersmarkstunneln - Implenia vinner kontrakt för Norrbotniabanans första tunnel

Foto: © Trafikverket

Implenia har tecknat avtal med Trafikverket för planering och byggnation av Ersmarkstunneln längs Norrbotniabanan, i Umeå. Det nya kontraktet omfattar att bygga en 1,6 km lång tunnel genom Fäbodberget och Ersmarksberget.

Umeå den 20 februari 2024 – Trafikverket tilldelar Implenia kontraktet för NBE1902 Tunnel Ersmarksberget.

"Vi är mycket stolta över att ha blivit utvalda att genomföra projektet i Ersmarksberget. Detta betyder att Implenia återvänder tillbaka till Norr och denna gång ska vi stanna permanent. Vi ser också fram emot ett lika gott samarbete som vi har i våra andra projekt med Trafikverket", säger Jiri T. Englén, VD Implenia Sverige AB.

Ny järnväg för snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter

Norrbotniabanan är en 27 mil ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå för snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter, som stärker samhällsutvecklingen och näringslivets konkurrenskraft i hela Sverige. När Norrbotniabanan står färdig kommer den att knyta samman det som idag är Sveriges mest tätbefolkade region utan dagtågtrafik. Den nya järnvägen kommer halvera restiderna och förbättra förbindelsena med resten av Europa.

Tunneldrivning från Umeå till Dåva

Projektet avser utförandet av en 1,6 kilometer lång tunneln genom Fäboberget och Ersmarksberget för att mynna ut strax väster om väg 364.  Ersmarkstunneln är en del av Norrbotniabanans sträcka mellan Umeå godsbangård och Dåva och kommer initialt att göras enkelspårig men förbereds för att rymma dubbelspår i framtiden.

Övergripande inkluderar projektet en komplett tunnel med servicetunnel, betongkonstruktioner, VA, dränmattor samt färdigställande av servicevägar och uppställningsplaner. Kontraktssumman överstiger 400 miljoner kronor.

 

Är du intresserad av multidisciplinära och utmanande infrastrukturprojekt i Norr, är du välkommen att kontakta oss för mer information. Tillsammans bygger vi för framtiden.