Torsgatan

Kort beskrivning

Markentreprenad mitt i Stockholms stadskärna.

Projektet

Entreprenaden omfattar åtgärder för att förbättra Stockholms cykelvägnät och innebär ombyggnad av Torsgatan mellan Sankt Eriksplan och Sabbatsbergsvägen. Kontraktet innehåller bland annat finplanering och ledningsarbeten. Projektet utförs på en av Stockholm större gator i stadskärnan.

Intresset väcktes? Ta kontakt med oss!

Kontakta