E39 Rogfast, Los E02 Kvitsøy

Kort beskrivning

Joint venture-bolaget (JV) mellan Implenia (77%) och Stangeland Maskin (23%) bygger ett andra kontrakt för Rogfast-projektet åt norska Statens Vegvesen. Implenias kontrakt är värt över 420 miljoner CHF. Implenia förverkligar därmed en viktig del av den längsta och djupaste vägtunneln under havet.

Projektet

Lot E02 Kvitsøy anses vara den mest komplexa delen av Rogfast-projektet och omfattar en cirka 8,8 km lång, tvåfilig vägtunnel med dubbla rör och ett tvärsnitt på 10,5 meter, som löper både söder och norr om Kvitsøy. Dessutom kommer en komplex underjordisk korsningsstruktur med rondeller och en anslutning till Kvitsøy via en underjordisk ramp att byggas.

Detaljerad omfattning

Det handlar om två vertikala ventilationsschakt som är cirka 230 meter djupa och har en diameter på 8,6 meter respektive 9,4 meter. Tillsammans med flera ventilationstunnlar kommer dessa att leda ut frånluften från det ena schaktet och frisk luft in i tunneln via det andra schaktet. I projektet ingår också 17 teknikbyggnader, 154 nödstationer, 38 tvärpassager som utrymnings- och räddningsvägar mellan tunnelrören, fem pumpstationer och flera andra konstruktioner.

Dessutom ska cirka 1,6 kilometer gång- och cykelvägar samt en bro med en spännvidd på cirka 20 meter byggas. Cirka två miljoner kubikmeter schaktmassor från tunneln kommer att användas för att skapa två deponier i havet. På den större deponin byggs ett nytt industriområde på Kvitsoy.

De höga vattentrycken och områden med ogynnsamma bergförhållanden utgör en särskild utmaning och kräver komplexa tätningsåtgärder med hjälp av Gerbirgs-injektioner

Implenia bygger redan Boknafjordtunneln E03 tillsammans med Stangeland Maskin. I och med det nya kontraktet realiserar joint venture-bolaget nu cirka 70 procent av hela Rogfast-projektet. I E02 Kvitsøy-projektet ansvarar Implenia för tunneldrivning och tunnelfodring, medan Stangeland Maskin ansvarar för materialtransporter, inklusive återfyllning, markarbeten och vägbyggen i tunneln och ovan jord.

Utmaningar

  • Långa tunnelsträckor
  • Geologiskt utmanande
  • Höga vattentryck och komplicerade tätningsåtgärder genom injektering
  • Förkastningszoner med ogynnsamma bergförhållanden
  • Markåtervinning för ett industriområde genom återfyllning längs ett kustområde
  • Hänsyn till miljön och dess skydd
  • Långsträckt ventilation med tre ventilationsschakt

Mer information

Samriskföretag

  • Implenia 77 procent
  • Stangeland Maskin 23%.

Bild: © Norconsult/Norska Statens vegvesen

Intresset väcktes? Ta kontakt med oss!

Kontakta